Sitemap

 

Bliv Grøn Kirke

Din kirke kan blive en Grøn Kirke. For at blive Grøn Kirke, skal kirken gennemgå en tjekliste med 48 punkter. Tjeklisten indeholder en vejledning, som uddyber punkterne og hjælper jer på vej. Det er gratis at blive Grøn Kirke.

Download TJEKLISTEN (PDF)
Download TJEKLISTEN (WORD)


DOWNLOAD VEJLEDNINGEN


En god proces

Det er en proces at arbejde med tjeklisten - tag god tid til den. Overvej de 48 punkter i menighedsrådet eller kirken, og beslut hvilke I kan og vil påtage jer. Det er en god idé at inkludere både ansatte og frivillige i processen.

Der er forskel på, hvor lang tid det tager at blive Grøn Kirke. Nogle arbejder med tjeklisten i 6 måneder inden de kan kalde sig Grøn Kirke, for andre tager det 1½ år.

Vi har samlet nogle gode råd til processen


Tilmelding

Når I har gennemgået tjeklisten og

1) Opfylder mindst 25 af de i alt 48 tiltag (der skal sættes mindst to krydser i hver kategori) og
2) Har nedsat et grønt udvalg, gerne sammensat af folk fra menighedsråd, ansatte ved kirken og brugere af kirken, der f.eks. har en relevant faglig ekspertise. En af udvalgets personer udpeges som kontaktperson til Grøn Kirke

... så send en e-mail med følgende informationer til gronkirke(at)gronkirke.dk:
1. Kontaktperson og e-mail
2. Hvor længe har I arbejdet med tjeklisten inden I blev Grøn Kirke?
3. Hvor mange punker opfylder I?
4. Et par ord om jeres proces: hvad har været det sjoveste/sværeste/mest overraskende i arbejdet med at grønne kirken?
5. Et foto af kirken
6. En kopi af jeres tjekliste

Så vil vi tilføje jer til listen over de grønne kirker, samt sætte jer på Danmarkskortet over grønne kirker.

Desuden vil I modtage en plakat til at hænge op i jeres kirke.