Sitemap

Handlingsplan

Vi opfordrer Organisationer til at lave en handlingsplan for arbejdet med Grøn Kirkelig Organisation. Download en skabelon til handlingsplan her .

Se listen over de grønne organisationer her.


 

Bliv Grøn Kirkelig Organisation

For at blive Grøn Kirkelig Organisation, skal organisationen gennemgå en tjekliste med 48 punkter. Tjeklisten indeholder en vejledning, som uddyber punkterne og hjælper jer på vej. 

Download TJEKLISTEN (PDF)      (Word)

Download VEJLEDNINGEN

Det er gratis at blive Grøn Kirkelig Organisation.

En god proces

Det er en proces at arbejde med tjeklisten - tag god tid til den. Overvej de 48 punkter på jeres sekretariat, og beslut hvilke punkter I kan og vil påtage jer. Det er en god idé at inkludere alle ansatte og frivillige i processen.

For gode råd til processen, bl.a. hvordan man kan gribe tjeklisten an, se her.
(De gode råde er lavet til kirker, der gerne vil være grønne. Men de kan også godt bruges i organisationer.) 

Skriv til os

Når I har gennemgået tjeklisten og
- opfylder mindst 25 af de i alt 48 tiltag (der skal sættes mindst to krydser i hver kategori).
- Har nedsat et grønt udvalg. En af udvalgets personer udpeges som kontaktperson til Grøn Kirke (som administrerer ordningen).

... så send en e-mail med følgende informationer til gronkirke(at)gronkirke.dk:
1. Kontaktperson og e-mail
2. Hvor længe har I arbejdet med tjeklisten inden I blev Grøn Kirkelig Organisation?
3. Hvor mange punker opfylder I?
4. Et par ord om jeres proces: hvad har været det sjoveste/sværeste/mest overraskende i arbejdet med at grønne jeres organisation?
5. Et foto
6. En kopi af jeres tjekliste

Så vil vi tilføje jer til listen over de grønne kirkelige organisationer, samt sætte jer på Danmarkskortet over grønne kirkelige organisationer.

Desuden vil I modtage en plakat til at hænge op i jeres organisation.