Sitemap

 

Liturgy and texts

The National Council of Churches in Denmark, Dan Church Aid, and the Cathedral for Copenhagen celebrated an International Worship Service for the Climate on October 28, 2014. The Worship Service took place to mark the release of the report of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change.

The service included greetings and prayers from:

 

Other contributors included:

- Artists Lisbeth van Deurs & Malene Sakskilde: NEST
- Light Performers: Visuals
- Kim Bjørn alias Dreamhub: Music
- Children from Zahle's School: Choir song
- Bishop Czeslaw Kozon
- Bishop of Greenland Sofie Petersen
- The vocal ensemble Vor Frue Kantori: Choir song
- Actress Maria Stenz
- Actress Laura Bro
- Rev. Signe Malene Berg

For more information, contact Birthe Juel Christensen bjc(at)dca.dk
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Liturgi og tekster
Grøn Kirke, Folkekirkens Nødhjælp og Københavns Domkirke holdt international klimagudstjeneste for jordens fremtid d. 28. oktober 2014.

Gudstjenesten indeholdt bl.a. hilsner fra:

 

Download hele liturgien her


Gudstjenesten blev arrangeret i forbindelse med, at FN’s Klimapanel var i København for at lancere sin største rapport siden 2007.

 

Andre medvirkende:
- Kunstnere Lisbeth van Deurs & Malene Sakskilde: NEST
- Light Performers: Visuals
- Kim Bjørn alias Dreamhub: Musik
- Grønlands biskop Sofie Petersen
- Biskop Czeslaw Kozon
- Vokalensemblet Vor Frue Kantori: Korsang
- Børn fra Zahles skole: Korsang
- Skuespiller Maria Stenz
- Skuespiller Laura Bro
- Natkirkepræst Signe Malene Berg