Kirkernes jorder

Jord er en ressource, som mange kirker har. Nogle kirker har store jordbesiddelser, mens andre blot har lidt græs rundt om kirkens bygninger.
Uanset størrelse, er det at være kirkelig jordejer en særlig rolle og mulighed.

Kirkernes jord kan ses som en fælles ressource, der forvaltes på vegne af sognets nuværende og fremtidige borgere. Der kan plantes blomster til alterbordet, sansehave eller urtehave til børn og konfirmander. Har man større jordbesiddelser, kan der etableres blomstereng eller måske endda kirkeskov.

Lokalsamfund, grundvand, plante- og dyreliv kan drage nytte af en jordforvaltning, som i højere grad sætter fokus på beskyttelse af skaberværket.

Få inspiration her på siden til, hvordan kirkens udendørsarealer kan bruges til sociale og diakonale formål.

Inspirationsmateriale fra Grøn Kirke

Grøn Kirke har udgivet et inspirationsmateriale om kirkernes jorder. Materialet kan læses online her eller bestilles gratis fra Grøn Kirke gronkirke@gronkirke.dk. Du betaler kun porto og administration.

Kirkernes jorder, børn

Indlæg om kirkernes jorder