Sitemap
addthis-area

FNs Klimatopmøder

Hvert år mødes verdens ledere ved et klimatopmøde for at diskutere og forhandle om en global klimapolitik, der skal afløse Kyoto-protokollen. Disse topmødet kaldes COPs - og også kirkerne engagerer sig ved disse møder, for at minde politikere og beslutningstagere om klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste.

Bøn for topmøder
Grøn Kirke opfordrer hvert år landets kirker til at følge topmøderne og bede for forhandlingerne.

Formidling

Vil du have hjælp til at formidle klimaforandringernes konsekvenser i verdens fattige lande? Bestil klimastafetten og brug den i din prædiken, andagt eller børnemøde. Læs mere om klimastafetten her.


 

Forslag til bøn i forbindelse med COP22 i Marokko 7. -18. november 2017

Grøn Kirke opfordrer kirker i Danmark til at bede for klimatopmødet i Marokko de kommende uger, når verdens lande mødes for at forhandle detaljerne i Paris-aftalen på plads. Bønnen kan bruges som den er eller rettes til, som det passer i din kontekst.

Verdens skaber, du som holder vores skrøbelige jord i dine hænder.

Vi kommer til dig i bøn i disse dage, hvor verdens ledere mødes i Marrakesh i Marokko for at forhandle en klimaaftale til gavn for din verden.
Du skabte alt, så det var godt og smukt,
og os som en del af det.
Gennem alle tider er du med din skabning.

Med Kristus kommer du til jorden
og ønsker frelse for din skabning, som lider.
Du arbejder bestandigt for at fuldende dit skaberværk.

I vores tid ser vi mennesker, dyr og planters lidelse på grund af klimaforandringer,
udpining af jorden, forsuring og plastikforurening af verdenshavene,
arter af planter og dyr, der uddør,
is, der smelter på grund af al for megen varme.
Skaberværket og vi med det længes efter forløsning og frelse,
efter balance i økosystemerne, så de ikke væltes
og medfører kraftige og ekstreme vejrfænomener, som ødelægger liv.

Derfor beder vi: Livets Ånd, pust liv i os igen.
Når du ånder gennem skabningen, så er jorden ikke bare jord, 
men jorden er vores hjem.
Når du ånder gennem skabningen, så er vandet ikke bare vand, 
men vandet er kilde til liv.
Når du ånder gennem os, så er vi ikke bare os selv, 
men vi er dine medarbejdere i verden.
Giv os din uro, så vi ikke bliver ligeglade med jorden og dens liv.
Giv os åbne øjne, så vi ser storheden – selv i det mindste kryb.

Vi beder for de politikere, der træffer store beslutninger om verdens klima og om hvad der skal gøres for at bremse klimaforandringerne.

Led dem og os i vores beslutninger og handlinger, så de altid må gavne dit skaberværk.

Amen


Hvad er klimaretfærdighed?

Når kirkerne taler om klimaretfærdighed, så tager de udgangspunkt i de millioner af fattige og udsatte mennesker i verden, som rammes hårdest af klimaforandringerne. Det er verdens rigeste lande, der står bag de massive CO2 udledninger, der resulterer i klimaforandringerne. Men det er verdens fattigste, der rammes mest.

Når der forhandles en global klimaaftale, er det derfor vigtigt at verdens rigeste lande tager ansvaret på sig og nedsætter deres udslips samtidig med at de sikrer at fattige lande har mulighed for at udvikle sig på bæredygtig vis samt forberede sig på klimaforandringerne.