Sitemap
addthis-area

Grønne Kirker

Se, hvilke kirker, der er grønne og læs mere om deres arbejde her

 

Vil I også være med?

Sådan bliver jeres kirke Grøn Kirke. 
Læs mere  

 

Liturgisk materiale

Grøn Kirke-Gruppen har udviklet og samlet liturgisk materiale med fokus på miljø og klima.
Læs mere

Bestil et foredrag

Vi kommer gerne ud og holder en aften eller en temadag om Grøn Kirke, tjeklisten og relaterede temaer såsom ansvar for skaberværket, kirkernes klimastafet, klimaforandringernes konsekvenser mm.
Læs mere

Samarbejde med roskilde stift

Grøn Kirke og Roskilde Stift indgik i 2011-2012 et samarbejde om at gøre Roskilde til et "Grønt Stift" med det formål at  udbrede kendskabet til Grøn Kirke blandt stiftets kirker og hjælpe dem til at spare penge og energi og samtidig sætte klima og miljø på den lokale kirkelige dagsorden.

Vi har i evalueringen inddraget erfaringer og synspunkter fra biskop, provster, præster, Energitjenesten og andre , der har været involveret i projektet.

Se evalueringensrapporten her

 

 


 

Hvem står bag Grøn Kirke?

Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark.

Formål
Gruppens formål er at styrke og inspirere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis.

Grøn Kirke-Gruppens arbejdsområder: 

  • Kvalificere og kommunikere sammenhænge mellem teologi og miljø/klima
  • Fremme ordningen Grøn Kirke
  • Udvikle liturgisk materiale med fokus på klima og miljø
  • Fremme Skabelsestiden
  • Synliggøre kirkers rolle og engagement i forhold til klima og miljø
  • Styrke internationalt kirkeligt samarbejde omkring klima og miljø
  • Informere om klimaforandringernes konsekvenser i andre dele af verden og særligt verdens fattigste, gennem f.eks. Kirkernes Klimastafet
  • Inspirere individer til at indarbejde miljø og klima i deres dagligdag
  • Inspirere til eller selv arrangere gudstjenester og andagter med fokus på klima og miljø
  • Udvikle ideer og materialer til brug for undervisning om grøn kristendom og forholdet mellem kirke og klima

Arbejdsform
Grøn Kirke-Gruppen tager både initiativ til projekter og videreformidler allerede eksisterende tiltag i medlemskirker/-organisationer og henter inspiration fra andre lande. Desuden fungerer Grøn Kirke-Gruppen som Danske Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd, når det drejer sig om det kirkelige klima- og miljøarbejde.

Kontakt Grøn Kirke

Teologisk og etisk grundlag for Danske Kirkers Råds Grøn Kirke-Gruppe