Sitemap
  addthis-area

   

  Skabelsestiden begynder

  Kategori: Grøn Kirke

  1. september til 4. oktober er skabelsestid. Glæd dig til en tid med fokus på skaberen og skaberværket. Og overvej hvordan du kan gøre perioden til en markering af menneskets relation til Gud som skaber, skaberværket og vores næste som med-skaber.

  Tid til Gud som skaber

  Kirkeåret har mange 'sæsoner'. En nyere én af dem er skabelsestiden. Skabelsestiden er en invitation til at sætte tid af i gudstjenestelivet til at lovprise Gud som skaber og til at sætte fokus på vores ansvar som mennesker overfor skaberværket. Skabelsestiden strækker sig fra 1. september til 4. oktober.


  Skabelsestid for femte gang i International Church of Copenhagen
  For International Church of Copenhagen er det i år femte gang man arbejder med Skabelsestiden. Et grønt udvalg har i løbet af forsommeren arbejdet sammen med gudstjenesteudvalget om at gøre perioden til en tid, hvor lovprisningen for og ansvaret for naturen bringes ind i en kirkelig sammenhæng. Gudstjenesterne i hele perioden vil bære præg af dette fokus med særlige salmer og bønner, der går igen alle søndage, samt prædikener, der omhandler Guds skaberværk.

   

  Grønt middagsfællesskab

  For andet år i træk, indbydes menigheden desuden til at mødes til "Dinner for 6". Opfordringen er, at man i grupper af seks spiser sammen 1-2 gange i løbet af perioden. Til sammenkomsterne er der så udarbejdet et diskussionsoplæg som handler om et grønt emne.

   

  Mange måder 

  Der er mange måde at fejre og i det hele taget markere Skabelsestiden på. En kirke kan fejre skabelsesgudstjeneste. 15. søndag efter Trinitatis er velegnet ud fra de obligatoriske tekster den dag, men skabelsesgudstjenesten kan ligge lige hvor man beslutter lokalt. Man kan også slå den sammen med høstgudstjenesten. Skabelsesgudstjenesten er en god lejlighed til at indlægge et eller flere utraditionelle led i liturgien – et særligt ritual, en symbolsk handling. Man kan også - som International Church of Copenhagen - arrangere fællesspisning. Eller man kan lave et GPS-løb for spejderne, en udstilling, eller måske endda en økologisk kirkefestival!

  Inspiration til det hele kan findes her

  Hvad laver I?

  Har I særlige gudstjenester eller arrangementer i Skabelsestiden, så skriv meget gerne til os og fortæl om det. Så lægger vi det her på hjemmesiden. Skriv til Hanna Smidt på hs@danskekirkersraad.dk

   

  Baggrund for Skabelsestiden

   

  Samarbejde med Fyld Danmarks Kirker

  Fyld Danmarks Kirker samarbejder i år med Grøn Kirke om at fylde Danmarks kirker d. 29. september med mennesker og med sang om skaberen og skaberværket.