Tag Archives for " aalborg stift "

To nye grønne kirker i Aalborg stift

​Øster Hassing og Gåser Kirke i Gandrup er blevet grønne kirker. ​​Menighedsrådet har sammen med ringer og graver arbejdet på at blive grønne kirker i et halvt år​.De har også besluttet at have grøn kirke som et fast punkt på menighedsrådsmødernes dagsorden fremover.​Kirkerne opfylder 36 punkter på tjeklisten. Kirkeværge Sinne Fiedler fortæller: “​Det har været en svær […]

Læs mere

Hverdagen som grøn kirke – plastikpotter på kirkegården i Sulsted

At være grøn kirke handler både om de store tanker om skaberværket og om den helt lavpraktiske hverdag. Sulsted sogn deler her en af deres hverdagserfaringer som grøn kirke.I Sulsted Kirke i Nordjylland er de bevidste om at mindske brugen af plastik i kirkens dagligdag. Til de mange arrangementer, som kirken afholder bruges der for […]

Læs mere

Kursus om grøn kirkegårdsdrift i Aalborg i maj

Få viden og inspiration til en mere ”grøn” og bæredygtig drift af kirkegårdenGrøn Kirke og det grønne stiftsudvalg i Aalborg holder et kursus i grøn kirkegårdsdrift den 15. maj 2018 i Aalborg.Kurset er målrettet kirkegårdsledere, gravere og gravermedhjælpere, samt kirkeværger, menighedsrådsmedlemmer eller andre med ansvar for kirkegården.Kurset har fokus på udnyttelse af ressourcer og minimering […]

Læs mere

Sulsted Kirke

Sulsted Kirke

I Sulsted kirke opfylder de 31 af tjeklistens 48 punkter.Aalborg Stift har indgået samarbejde med Grøn Kirke og i den forbindelse har mange provstisamråd taget Grøn Kirke op på de nyligt afholdte budgetsamrådsmøder på provstiniveau.Det er også ad den vej Sulsted Kirke har hørt om Grøn Kirke og gået i gang med at arbejde med […]

Læs mere

Minikonfirmander og konfirmander planter håbstræer på Hannæs

Godt ti minikonfirmander fik hænderne i jorden, da de i oktober gravede ud og fyldte jord på for at plante et discovery-æbletræ på Lild Kirkegård på Hannæs. Træet blev velsignet og ceremonien sluttede med en fælles sang. En måned senere i november var det en gruppe konfirmander, der dækkede til med jord omkring et nyplantet æbletræ […]

Læs mere

Vedsted kirke

Vedsted Kirke

Vedsted menighedsråd og personale har arbejdet med at være grøn kirke siden 2009. Udgangspunktet for handleplanen er de 48 punkter der er opstillet for Grøn Kirke.Der er gennemført energimærkning af præstebolig, sognegård og velfærdsbygning. Ved kirkens renovering i 2014 blev der installeret forsatsvinduer, nyt naturgasfyr med varmestyring og ny belysning med energibesparende pærer og lysregulering.På […]

Læs mere

Vadum kirke

Vadum Kirke

Vadum kirke kan på nuværende tidspunkt krydse 30 af tjeklistens 48 punkter af. De har arbejdet med projektet i flere år,og har udarbejdet en handlingsplan, der tages op til fornyelse en gang om året.I Vadum Kirke har de fundet arbejdet med tjeklisten ganske enkel:” idet vi hurtigt fandt ud af at mange af punkterne jo […]

Læs mere

Skelund Kirke

Skelund Kirke

I Skelund Kirke har de arbejdet med miljø- og energiforbedringer i flere år, men er først i 2015 blevet opmærksomme på Grøn Kirke ordningen.For at fastholde opmærksomheden på problemstillingerne hos både menighedsrådet og personalet – og for at påvirke udviklingen generelt i denne retning – fandt de det relevant at tilmelde sig initiativet.Formand for menighedsrådet […]

Læs mere

Vodskov Kirke

Hvad gør I egentlig selv deroppe på Tidselbakken?Det spørgsmål fra en mand nede af vejen blev den konkrete anledning for Vodskov Kirke til at komme i gang med at blive Grøn Kirke.Vodskov kirke blev ”Grøn kirke” i 2009.Vi arbejder løbende med vores indkøb, affald og energiforbrug.Vi er både pragmatiske og vedholdende i vores miljøarbejde: Medarbejdere […]

Læs mere

Strandby Metodistkirke

metodistkirken i Strandby

Metodistkirken i Strandby, der ligger lidt nord for Frederikshavn er Grøn Kirke.Vi er den største metodistmenighed i Danmark og har ca. 700 medlemmer. Vi har i det sidste års tid arbejdet lidt med energi og miljøproblematikken og vi forsøger at blive så miljøobservante som overhovedet muligt. Vi kan tilslutte os mindst 25 af tiltagene. og […]

Læs mere