Tag Archives for " Københavns Stift "

Sakramentskirken

​Sakramentskirken på Nørrebro i København, er den tredje katolske kirke der bliver Grøn Kirke.Det har taget ca. 1 år, fra de startede med at arbejde med tjekliste og handlingsplan, til de blev godkendt som Grøn Kirke.Der hvor de har gjort den største indsats, er omkring deres energiforbrug. Det er samtidig det, de opfatter som den […]

Læs mere

Saint Albans Church

Den anglikanske kirke i København, Saint Albans Church, har arbejdet med grøn kirke i et par år. I 2006 vedtog menighedrådet en handlingsplan der ligger tæt op af Grøn Kirkes 48 punkter. Samtidig vedtog man at skære kirkens CO2-udslip med 40 procent inden 2050.Kirkens miljøkoordinator, Owen Prewett, fortæller:”In November 2007 the Council at St. Alban’s […]

Læs mere

Nazaret Kirke

​Nazaret Kirke tilslutter sig 26 af de 48 punkter og kan derved kalde sig grønne.Kontaktperson Nazaret Kirke: Lars Bundesen  om kirken her​April 2009

Læs mere

Kristkirken

​Vi blev opmærksom på “Grøn kirke” i starten af 2009. På det tidspunkt kunne vi sætte en lang række krydser i tjeklisten, men manglede lige de sidste.Desværre gik det lidt trægt med at komme videre og der var lang ventetid på svar på forskellige spørgsmål, og desværre tabte jeg gnisten til at blive ved med […]

Læs mere

Kingos Kirke

​Kingos Kirke er blevet Grøn Kirke ved at være nået op på at opfylde 28 punkter ud af de 48 på Grøn Kirkes Tjekliste.Mange punkter er noget, vi allerede har opfyldt. Nogle punkter har vi fået mere fokus på igennem diskussionen i et udvalg, i medarbejdermøde og i menighedsrådet: sparepærer, slukke unødvendigt lys, begrænse engangsservice, […]

Læs mere

Fredens Kirke

Fredens Kirke tilslutter sig 26 af de 48 punkter og kan derved kalde sig grøn kirke. ​Kontaktpersoner:​Mette og Troels Rasmussen om kirken herApril 2009​

Læs mere

Apostelkirken

​​Apostelkirken på Vesterbro i København har gennem de seneste to- tre år arbejdet med at blive grønne ikke kun af navn men også af sind. Det har ført til at vi nu opfylder 32 af punkterne på listen. Det sværeste har været at få oparbejdet systemer der gør det nemt at være grøn. Det sjoveste […]

Læs mere

Frederiksholm Kirke er blevet grøn

Frederiksholm Kirke

I Frederiksholm Kirke har idéen om at blive Grøn Kirke været længe undervejs, men først i januar 2017 blev der gjort alvor af det. Der var fra starten stor velvilje blandt kirkens personale – alle ønskede at blive grønne, og at blive det hurtigt.Selvmotiverende​Det, at alle var så positivt indstillede på at arbejde med at […]

Læs mere

Mariakirken

​Mariakirken opfylder 40 ud af 48 punkter og kan derved kalde sig grønne.Kontaktperson: Jens Andersen​ om kirken her​​​​November 2009

Læs mere

Frederiksberg Kirke

​Frederiksberg Kirkes arbejde med at blive en grøn kirke har kun krævet ganske små tilretninger. Det har mest været et spørgsmål om, at højne bevidstheden om projektet hos kordegn og kirketjenere i forbindelse med indkøb af kontorartikler, rengøringsmidler og forplejning til møder mm.Menighedshuset og præstegården er energimærkede og kirken bliver det inden efteråret. Det har […]

Læs mere