Forfatter: Michael Vestergaard

Dansk Sømandskirke i Göteborg er ny grøn kirke

Dansk Sømandskirke – Kulturhus og Folkekirke i Göteborg er ny kirke i netværket af grønne kirker og opfylder 27 punkter på Grøn Kirkes tjekliste. Kirkens nye, grønne tiltag retter sig bl.a. mod kirkens håndtering af affald, opprioritering af genbrug, samt optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer. Også på kirkens energiforsyning, er prioriteret en mere klimavenlig omstilling, […]

Læs mere