Bier

BAGGRUNDSSTOF


Du kender sikkert én eller flere med mange gode sanser og evner; men vidste du, at det også gælder bier? Biens mange evner indbefatter fx god stedsans, hurtig indlæring, god hukommelse, veludviklet kommunikationsevne. 
Der findes mange tusinde forskellige biarter. Vi kender bedst hvepse, humlebier, honningbier og vilde bier. Måske er vi også stødt på jordbi, gedehams og murerbier. Blandt alle dem er der et hav af underarter. Men fælles for dem er, at alt tyder på, at deres mikroskopisk, lille hjerne rummer både en form for bevidsthed og intelligens.

Bier har altid været en vigtig del af økosystemet, men i disse år bliver det mere og mere tydeligt, at de har brug for hjælp, fordi mennesket har frataget den mange af de naturlige levesteder. Mange steder er man derfor begyndt at øge biodiversiteten, så der bliver flere planter fra biernes spisekammer, der får lov at komme frem igen. Des flere bier, des flere blomster, bær og frugter til fælles glæde.

Bivenlig Kirkegård

Også på mange kirkegårde er man gået i gang med at være ’vilde med vilje’, så der bliver flere muligheder for biernes liv og vækst, ligesom der er eksempler på honningbier og honningproduktion på og fra kirkegårde.Eksempler på bivenlige kirkegårde: Vester Hassing, Foldby, Mårslet, Lillerød og St. Heddinge.
Læs mere om biavl og bivenlig kirkegård og få tips til bivenlige planter: https://biavl.dk

Verdensmål

Der er flere forskellige verdensmål, der hænger oplagt sammen med bier. Først og fremmest  verdensmål 13 (klimaindsats) og 15 (livet på land). Men bier hænger også sammen med verdensmål  2 (stop sult) og 3 (sundhed og trivsel) og 12 (ansvarligt forbrug og produktion).

VILDE BIER
Der har været en del debat om indbyrdes konkurrence mellem honningbier og vilde bier, men der mangler eksakt viden på området. Det foreslås, at man undlader at opstille bistader på områder, hvor de truede vilde biarters fødeplanter findes: ”indtil vi forstår kompleksiteten af samspillet mellem honningbier og de vilde biarter, anbefaler forskere at anvende et forsigtighedsprincip og undgå at placere bistader i områder, der er tæt på de truede biers levesteder.”  Læs mere om vilde bier på vildebier.dk

Andagtsforslag

Salme: Du, som gir os liv    DDS 369

Lidt at tygge på: giv gerne deltagerne lidt konkret at tygge på (se boks med "lidt at tygge på")

Læs/fortæl bibelteksten fra GT – eller lad nogle andre gøre det

Samtale om bibelteksterne og deres nutidige relevans

Og/eller samtale ud fra verdensmål 13 og 15 (se www.verdensmålsbogen.dk )

Salme: vælg f.eks. en af de foreslåede

Opsamling på samtalerne

Bøn (se nedenfor)

Velsignelse 

(Lys velsignelsen eller syng velsignelsessangen ”Herren velsigne dig, Herren bevare dig..)

Salme: Gå i mørket med lyset (100 Salmer 862)

Har I lavet bivokslys, kan lysene indgå i andagten og gives med hjem.

Bier
Bier

AKTIVITETSFORSLAG
Fremstilling af vokslys
Det er ganske simpelt at lave sine egen lys. Du kan enten købe hele bivoksplader, ligesom dem der er i håbskufferten. De kan rulles omkring en væge og blive til lange lys. Du kan også købe bivoks, som skal smeltes over et vandbad. Derefter hældes det over en væge i et syltetøjsglas. 

Honning-lækkerier:
Myslibar af havregryn, hakkede nødder/mandler og masser af honning – der findes et væld af opskrifter på nettet.
Honningristede nødder/mandler

Bi-bingo
Download en bi-bingoplade her. Brug spillepladen med nogle af de almindelige danske bier – gå evt. i samarbejde med den lokale skole eller jeres lokale biavler. Hvem kender eller har set dem alle? Bingopladen er lavet, så der er flere ’rigtige’ svarmuligheder. De meget almene fotos på bi-bingopladen er: honningbi, hveps, havehumle, vild bi m pollen, jordbi, buksebi, bidronning, bladskærerhveps – og alle undtagen bladskærerhvepsen kan give flere rigtige.

Lav jeres egen plakat
Hvor mange forskellige bier har jeres lokalområde? Opgave: find og fotografér så mange forskellige biarter som muligt og send billederne til præsten, kirke- og kulturmedarbejderen eller hvem der nu står for aktiviteten. Når alle fotos er samlet sammen og arterne bestemt, kan I lave jeres biplakat. Måske kan den hænges op i kirkens eller kirkegårdens udhængsskab, så besøgende bliver gjort opmærksomme på de lokale bier.

Bøn

Tak, Gud, for liv og glæde, sang og summen. Tak for lys og mørke, for mangfoldighed og skaberværk.

Åbn vore hjerter, Herre Jesus Kristus, så vi virkelig ser skaberværkets storhed og skønhed; så vi aner fællesskabet med alt levende; så vi fornemmer arter og individers sårbarhed og skrøbelighed.

Giv os håbet tilbage, det levende håb, der aldrig ophører, men er over og under alle ting – til at leve af og leve på.

Giv os frit mod til at handle, så vi tør undersøge muligheder for handling, der ikke rammer og ødelægger vore omgivelser.

Mens jorden tørrer ud og bliver hård som sten, floder svinder ind og tørlægges, mens høsten slår fejl, børn sulter og regnen udebliver. Mens oversvømmelser, storme, cykloner og ekstremt vejr i stadig højere grad hærger din jord og dine mennesker, mens gletsjere smelter, havvandstanden stiger og øer synker i havet, råber vi til dig, trefoldige Gud: hjælp os til at stoppe op og ændre kurs, så din og vores vidunderlige klode ikke går under før tidernes ende. Lad os glæde os over blomsten og bien, og lad os understøtte deres sarte miljø til liv og glæde for hele skabningen.

Du underfulde Helligånd, pust liv, mod og hellig inspiration i os – til håb og handling.

Amen.

Bibeltekster 

Her følger tre bibeltekster, der er valgt, fordi de fortæller om honning, bier, lys og liv; om Guds gaver til skabningen og om menneskets ansvar for at værne om det og takke for det.

Fra GT er Guds løfte om landet ”med olivenolie og honning” og med en påmindelse om ikke at glemme, at livet er en gave fra Gud.

Fra GT er også det lille mundheld ”Liflige ord er flydende honning, sød for sjælen og lægedom for kroppen” fra Ordsprogenes Bog. At sproget, vi bruger, er af stor betydning, og at det både gør godt i krop og sjæl, når der bliver talt gode ord til os.

Endelig er der fra NT en evangelietekst, hvor Jesus kalder sig selv for verdens lys og lover, at vi aldrig vil mangle livets lys, når vi følger ham. Teksten er valgt som en evangelisk parallel, hvor frygten for ikke at slå til bliver afløst af glæden over ’bare’ at skulle følge Jesus; så vil livets lys være der.

5. Mos. 8, 7-18:
"Når Herren din Gud fører dig ind i et herligt land, et land med bække, med kilder og med strømme af vand, der vælder frem i dale og bjerge, et land med hvede og byg, med vin og figner og granatæbler, et land med olivenolie og honning, et land, hvor du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget, et land, hvis sten er jern, og i hvis bjerge du kan bryde kobber, da skal du spise dig mæt og prise Herren din Gud for det herlige land, han har givet dig. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retsregler og love, som jeg giver dig i dag. Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i, når dine køer og får bliver talrige, når du får meget sølv og guld, når al din ejendom øges, bliv da ikke hovmodig, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset; det var jo ham, som lod dig vandre gennem den store og frygtelige ørken med slanger, øgler og skorpioner og med vandløse områder, hvor han lod vand strømme ud af flinteklippen for din skyld; det var ham, som gav dig manna at spise i ørkenen, noget, dine fædre ikke havde kendt, for at ydmyge dig og for at sætte dig på prøve og derefter gøre vel mod dig. Sig ikke til dig selv: »Min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom.« Husk på Herren din Gud; det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom, for han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre, som han gør i dag."

Ordsprog. 16, 24:
"Liflige ord er flydende honning, sød for sjælen og lægedom for kroppen."

Johs. 8,12:
"
Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."

Salmer

Lyset er kommet (Morning has broken, gendigtet af Holger Lissner)

Kærlighed er lysets kilde (DDS 696)

Op, al den ting som Gud har gjort (DDS 15)

Du, som gir os liv og gør os glade (DDS 369)

Gå i mørket med lyset (100 Salmer 862)

LIDT AT TYGGE PÅ

Forskellige vinkler på refleksion over bier og honning. Byd alle et stykke honning-mysli-bar eller en honningristet mandel, mens du fortæller:

  • om biernes liv og organisation, om honning som fødevare for både insekter, vilde dyr og mennesker, som lægemiddel.
  • om bi-tavler som bolig, lyskilde og mad.
  • om Guds løfter om en frugtbar og lys fremtid – og at den består af honning som en del af overfloden.
  • om bier og bivoks, honning og lys som på én gang det nødvendige og det ekstra.
Bier

Litteratur

Der er mange muligheder for at låne opslagsbøger til glæde for alle aldersgrupper, når du vil arbejde med of fordybe jer i emnet bier. Her er nogle af dem:

”Vilde bier og biplanter” af Susanne Harding, Koustrup & Co. Forlag 2019

”Den Store Bog Om Bier” af Wojciech Grajkowski og Piotr Socha, Carlsen Forlag 2021

”Kig og snak om naturen” af Christine Henkel, Lamberth forlag

”Den kriblende have” af Dave Goulson, Politikens Forlag 2020

”Humlen ved det hele” – mit eventyrlige liv med bier, Don Max Forlag 2019

Romaner og fortællinger

Bliver nogle af jer bidt af biernes fantastiske liv, er der også fremragende romanlitteratur at finde for voksne. Her er nogle eksempler:

”Livets tynde vægge” af Nina Burton, Kristeligt Dagblads Forlag 2021

 ”Biernes hemmelige liv” af Sue Monk Kidd, 2002/ Gyldendal 2015, filmatiseret 2009

 ”Biernes historie” af Maja Lunde, Rosinante 2018