Brug af kirkegården

BRUG AF KIRKEGÅRDEN

Kirkegårdene er mange steder under forandring. Det skyldes blandt andet, at der bor flere i byerne, som har brug for grønne rum, mens færre bor på landet og vil jordfæstes der. Samtidig forandres kirkegårdskulturen også gradvist. Mange vil gerne bruge kirkegårdene mere alsidigt, måske til gudstjenester, korsang, koncerter og sansehaver især for de yngste og de ældste. Derudover er det fortsat vigtigt, at kirkegården skaber rum til eftertanke, reflektion, samtaler og stilhed. Kirkegården kan hjælpe med at tilgodese de forskelllige behov ved at skabe rum, der indbyder til forskellig brug. En idé er at observere, hvem der bruger kirkegården og hvordan. Er der f.eks. steder på kirkegården, der bliver benyttet mere med andre? Samtale med kirkegårdenes bruger kan også give et billede af, hvad de sætter pris på, og hvad der kunne være anderledes

45. Vi laver rum på kirkegården, der stimulerer sanserne og indbyder til ophold.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

46. Vi laver rum på kirkegården, der giver plads til sørgende og folk, der søger reflektion.

Det kan være meget vigtigt at gøre plads til vildt groende græs. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

47. Vi laver rum på kirkegården, som kan bruges til udendørsgudstjenester og -andagter.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

48. Vi prioriterer, at kirkegården, hvor det er muligt, er tilgængelig for brugere, der er dårligt gående eller bruger kørestol.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

49. Vi prioriterer, at kirkegården er indbydende for mange typer af brug og åben for forskellige typer af aktiviteter, f.eks. ved at opdele kirkegården i zoner og kommunikere, hvordan de bruges.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

50. Vi sikrer gode muligheder for bæredygtig transport til kirkegården, f.eks. ved cykelparkering og gode adgangsforhold for gående.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]