Arkiv for Grønne Kirker

Høje Taastrup Kirke

​​Høje Taastrup Kirke er grøn kirke.Desuden har kirken fået en energirådgivning. Læs mereHøje Taastrup fik lavet en energigennemgang i 2009, men først i 2014 tilsluttede de sig Grøn Kirke netværket. De kan opfylde 27 af tjeklistens 48 punkterKontaktperson: Cecilie Grønborg om kirken herOktober 2009

Læs mere

Herlufsholm Kirke

Herlufsholm Kirke

Kirken ejes af Herlufsholm Skole og Gods, som selv benytter kirken til morgensamlinger og en række andre faste begivenheder, der indgår i skolens årsprogram. Sognet betaler leje for sin brug af kirken, samt et varmebidrag, der varierer efter det faktiske varmeforbrug. Begge disse udgifter styres af tidsbegrænsede kontrakter. Vedligeholdelsen af kirken er således ejerens ansvar […]

Læs mere

Frederikssund Kirke

​Frederikssund Kirke er blevet Grøn kirke.Menighedsrådet i Frederikssund ser klimaproblemet – ikke blot som et politisk emne – men i høj grad også som et medmenneskeligt ansvar, som vi har overfor de mennesker, der allerede er ramt af klimaforandringerne, specielt i Afrika og Asien. Hundredtusindvis af mennesker er ramt af bl.a. ændrede regntider, tørke, oversvømmelser, […]

Læs mere

Ørby Kirke

​Samsø PastoratSamsø er et grønt pastorat på en grøn ø i et grønt stift.Samsø har i kraft af sit 10-års-projekt (1997-2007) som vedvarende energiø (VEØ) skaffet sig en unik placering som et samfund, hvor 100 % af den anvendte elektricitet og 80 % af den anvendte varme produceres på Samsø af vedvarende energikilder som vind, […]

Læs mere

Vejstrup Valgmenighedskirke

​I Vejstrup Valgmenighedskirke har graver Jakob Øxenhave fulgt med i Grøn Kirkes arbejde igennem nogen tid.Da de i menigheden besluttede sig for selv at gå i gang med at gennemgå tjeklisten, blev de  overraskede over, hvor mange af punkterne de kunne sige ja til.”Vi arbejder hele tiden med at drive kirke ud fra et grønt, […]

Læs mere

Haslev Kirke

Haslev Kirke er Grøn KirkeHaslev Kirke har siden 2009 været Grøn Kirke, dvs. kirken opfylder de krav, der stilles for at blive anerkendt som Grøn Kirke (se tjeklisten), og der arbejdes med at fortsat at blive mere klima og miljøvenlig i den daglige drift samt at sætte temaet på dagsorden rent indholdsmæssigt.Hvorfor Grøn Kirke? Når Haslev […]

Læs mere

Ærøskøbing kirke

​​​​I Langeland-Ærø provsti har de igennem længere tid arbejdet med bestræbelserne på at blive Grøn Kirke.De har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med sagen.Arbejdsgruppen består af  lokale frivillige, medlemmer fra det nyvalgte menighedsråd, repræsentanter for praktiske medarbejdere såsom kirkesangere og gravere og præst Agnes Haugaard.Kontaktperson Ingolf Andersen fortæller :”Vi har fået indført, at der ved […]

Læs mere

Søndersø Kirke

​I søndersø Kirke har de arbejdet på at blive Grøn Kirke i et års tid.De opfylder 27 punkter på tjeklisten.”Egentlig har vi meget bare samlet op på alle de gode ting, vi gør i forvejen. Men derudover har det åbnet for at tænke det med i anskaffelse af fx LED-pærer og solceller på præstegården”, siger […]

Læs mere

Skarø Kirke

​”Det har været en god proces at blive grøn kirke”, siger sognepræst Tamira Mariann JørgensenVi har gennemgået tjeklisten og blev meget inspirerede og stolte af at vi opfylder kravene. Vi arbejder videre med punkterne og vil gerne opfylde endnu flere af dem.”Skarø Kirke kan krydse 29 af tjeklistens 48 punkter af.Kontaktperson: Tamira Mariann Jørgensen […]

Læs mere

Ommel Kirke

I Langeland-Ærø provsti har de igennem længere tid arbejdet med bestræbelserne på at blive Grøn Kirke.De har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med sagen.Arbejdsgruppen består af  lokale frivillige, medlemmer fra det nyvalgte menighedsråd, repræsentanter for praktiske medarbejdere såsom kirkesangere og gravere og præst Agnes Haugaard.Kontaktperson Ingolf Andersen fortæller :”Vi har fået indført, at der ved […]

Læs mere