Tag Archives for " grønne kirker "

Kirke Sonnerup Kirke

Kirke Sonnerup Kirke

Det er en kristen grundtanke, at Vorherre har overladt skaberværket i menneskets – vores – varetægt for at vi skal værne om det og give det videre til kommende slægter. Menighedsrådet for Kirke Sonnerup sogn har besluttet at yde vores bidrag hertil ved at tilslutte os Grøn Kirke ordningen. Menighedsrådet nedsatte for et lille års tid siden […]

Læs mere

Kildebrønde Kirke

Kildebrønde Kirke

Udvalget vil fremover arbejde videre med tjeklisten med henblik på hele tiden at holde fokus på igangsatte initiativer og drøftelse af nye initiativer med henblik på løbende at opfylde flere af de i alt 48 punkter i skemaet. Foreløbig opfylder vi 26 punkter af de 48 tiltag samt mindst to tiltag inden for hver af de […]

Læs mere

Hundige Kirke

Hundige Kirke

Menighedsrådet har nedsat et Udvalg for Grøn Kirke bestående af medlemmer af menighedsrådet og repræsentant for medarbejderne. Det formelle arbejde med Grøn Kirke startede i 2009.Foreløbig opfylder vi 28 punkter af de 48 tiltag samt mindst to tiltag inden for hver af de seks kategorier. Processen blev startet fordi der var nogle ildsjæle blandt såvel menighedsrådets […]

Læs mere

Himmelev Kirke

Himmelev Kirke

Da Himmelev Kirke først begyndte at arbejde med tjeklisten, viste det sig, at de nemt kunne opfylde kravene om at blive Grøn Kirke. Hertil siger sognepræst og Grøn Kirke kontaktperson Anders Skaaning Andersen: ”Da vi sad med listen, viste det sig, at vi allerede opfyldte min. 25 krav, da vores daglige drift i forvejen er […]

Læs mere

Høje Taastrup Kirke

​​Høje Taastrup Kirke er grøn kirke.Desuden har kirken fået en energirådgivning. Læs mereHøje Taastrup fik lavet en energigennemgang i 2009, men først i 2014 tilsluttede de sig Grøn Kirke netværket. De kan opfylde 27 af tjeklistens 48 punkterKontaktperson: Cecilie Grønborg om kirken herOktober 2009

Læs mere

Herlufsholm Kirke

Herlufsholm Kirke

Kirken ejes af Herlufsholm Skole og Gods, som selv benytter kirken til morgensamlinger og en række andre faste begivenheder, der indgår i skolens årsprogram. Sognet betaler leje for sin brug af kirken, samt et varmebidrag, der varierer efter det faktiske varmeforbrug. Begge disse udgifter styres af tidsbegrænsede kontrakter. Vedligeholdelsen af kirken er således ejerens ansvar […]

Læs mere

Frederikssund Kirke

​Frederikssund Kirke er blevet Grøn kirke.Menighedsrådet i Frederikssund ser klimaproblemet – ikke blot som et politisk emne – men i høj grad også som et medmenneskeligt ansvar, som vi har overfor de mennesker, der allerede er ramt af klimaforandringerne, specielt i Afrika og Asien. Hundredtusindvis af mennesker er ramt af bl.a. ændrede regntider, tørke, oversvømmelser, […]

Læs mere

Ørby Kirke

​Samsø PastoratSamsø er et grønt pastorat på en grøn ø i et grønt stift.Samsø har i kraft af sit 10-års-projekt (1997-2007) som vedvarende energiø (VEØ) skaffet sig en unik placering som et samfund, hvor 100 % af den anvendte elektricitet og 80 % af den anvendte varme produceres på Samsø af vedvarende energikilder som vind, […]

Læs mere

Vejstrup Valgmenighedskirke

​I Vejstrup Valgmenighedskirke har graver Jakob Øxenhave fulgt med i Grøn Kirkes arbejde igennem nogen tid.Da de i menigheden besluttede sig for selv at gå i gang med at gennemgå tjeklisten, blev de  overraskede over, hvor mange af punkterne de kunne sige ja til.”Vi arbejder hele tiden med at drive kirke ud fra et grønt, […]

Læs mere

Haslev Kirke

Haslev Kirke er Grøn KirkeHaslev Kirke har siden 2009 været Grøn Kirke, dvs. kirken opfylder de krav, der stilles for at blive anerkendt som Grøn Kirke (se tjeklisten), og der arbejdes med at fortsat at blive mere klima og miljøvenlig i den daglige drift samt at sætte temaet på dagsorden rent indholdsmæssigt.Hvorfor Grøn Kirke? Når Haslev […]

Læs mere