Affald

AFFALD

Affald er ikke altid affald men en ressource, der kan bruges et andet sted. Pap, papir, glas, mælkekartoner osv. kan anvendes i kirkens aktiviteter til kreative projekter med børn. Papir, hvor der kun er printet på den ene side, kan laves til notesblokke. Det affald, man ikke selv kan genbruge, kan andre måske anvende. Det affald, som ikke kan bruges igen, skal sendes til genanvendelse, så det kan blive til nye materialer. 

Fra 2020 er der kommet nye krav om genanvendelse af affald, hvilket betyder at kommuner og virksomheder (herunder også kirker) skal affaldssortere senest fra udgangen af 2022. I udgangspunktet skal alle sortere i de samme 10 fraktioner (affaldstyper) - Plast, pap, papir, glas, madaffald, metal, tekstiler, rest affald, drikke og fødevarekartoner, farligt affald. 

Det kan være en udfordring at starte med at affaldssortere, da man som kirke/organisation selv skal sørge for at bestille en afhentningsløsning, og at hele kirken/organisationen skal inddrages i sorteringen, for at det kan lykkes. Til at hjælpe med denne udfordring har Grøn Kirke udviklet en femtrinsguide til at hjælpe jer godt i gang med affaldssorteringen - fra de første overvejelser til en færdig løsning. 

Download guiden og de tilhørende bilag i boksen til højre. God fornøjelse!


Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer til affaldsguiden er du meget velkommen til at kontakte os på gronkirke@gronkirke.dk

 Læs mere om de nye regler for affaldssortering for virksomheder hos DI her.