Erfaringer fra grønne kirkegårde

VIDEOER MED INSPIRATION FRA KIRKEGÅRDE I ROSKILDE STIFT

Grøn Kirke har været på besøg på en række kirkegårde i Roskilde stift, for at lære af nogle af de erfaringer som de har gjort sig om bæredygtig kirkegårds drift. Disse videoer kan fungere som inspiration på tiltag og ideer som kan implementeres på kirkegårde andre steder i landet.

St Heddinge Kirkegård
Kompost, Harveanlæg
Bitten Nørby er Kirkegårdsleder på St. Heddinge Kirkegård i Roskilde stift. I videoen forklarer Bitten hvordan de på St. Heddinge Kirkegård, komposterer deres grønne affald, f.eks. blomsterbuketter, afklippet græs, blade mv. Engang hvert, eller hvert andet år lejer, de et harpe anlæg som kan sortere komposten, så den kan bruges som næring til lerjorden omkring staudebede og i busketter. 
St Heddinges løsning betyder, at kirkegården både får næring til kirkegårdens jord, samt at de sparer de penge det koster at bestille afhentning af det grønne affald.

Se med i Videoen nedenunder og hør Bitten fortælle om løsningen.
Herlufsholm Kirkegård
Ditte Marie Buchwald fra Herlufsholm kirkegård. 

Du kan også læse artiklen fra Viborg stift kirkegård og deres tanker om solceller og selvforsynende her.