Kirkernes jorder

Jord er en ressource, som mange kirker har. Nogle kirker har store jordbesiddelser, mens andre blot har lidt græs rundt om kirkens bygninger. Uanset størrelse, er det at være kirkelig jordejer en særlig rolle og mulighed.

Kirkernes jord kan ses som en fælles ressource, der forvaltes på vegne af sognets nuværende og fremtidige borgere. Der kan plantes blomster til alterbordet, sansehave eller urtehave til børn og konfirmander. Har man større jordbesiddelser, kan der etableres blomstereng eller måske endda kirkeskov.

Lokalsamfund, grundvand og plante- og dyreliv kan drage nytte af en jordforvaltning, som i højere grad sætter fokus på beskyttelse af skaberværket.

Få inspiration her på siden til hvordan kirkens udendørsarealer kan bruges til sociale og diakonale formål.

Kirkernes jorder, børn

Skovfoged Henrik Lehrdorf, tilknyttet Roskilde Stift og Grøn Kirke, har samlet et dokument med lovbekendtgørelser, der åbner op for en lang række anvendelsesmuligheder for kirkens jorder, som ikke ophæver landbrugspligten. Læs "Relevant lovhjemmel om anvendelse af præstegårdsjord" her.

Inspirationsmateriale fra Grøn Kirke

Grøn Kirke har udgivet et hæfte med inspiration om kirkernes jorder. Hvis du er partnerskabskirke, modtager du hæftet gratis. LÆS MERE OM PARTNERSKABSORDNINGEN HER

Er du ikke partnerskabskirke kan du bestille hæftet ved at betale per hæfte (20 kr.) samt porto (afhænger af forsendelsen) og administrationsgebyr (50 kr.). Kontakt os på gronkirke@gronkirke.dk

Der findes desuden et interessant hæfte, som giver indblik i de tiltag, der kan fremme dyreliv og biodiversitet samtidig med at jorden dyrkes. Inspirationshæftet er udgivet af Økologisk Landsforening. Læs hæftet "flere dyr i agerlandet" her.