Skabelsestiden 2024

Vær med til at markere skabelsestiden sammen med kirker verden over fra 1. sep. – 4. okt. Skabelsestiden er lovprisning af Guds skaberværk og en påmindelse om menneskets forvalterskab i lyset af klima- og naturkrisen. Du og din kirke har mulighed for at deltage i den internationale fejring af “Season of Creation” i form af gudstjenester, andagter eller andre kirkelige arrangementer, der sætter fokus på skabelsestiden.

Tema: At håbe og handle med skaberværket
Romerbrevet 8,19-15: For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares.  Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb,  at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden.  Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen.  Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se?  Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. 

  • 1 september: Online åbningsceremoni af den internationale Season of Creation. Vær med virtuelt sammen med tusindvis af kirkefolk verden over.
  • 21. september: handlingsdag og online webinar om FFNPT-traktat (udfasning af fossile brændstoffer)
  • 4. oktober: afsluttende online event for det internationale Season of Creation med unge stemmer fra hele verden.

Læs mere, og find inspiration og ressourcer på seasonofcreation.org.

Bønnen er oversat til dansk af Daniel Steinvig