Bliv Grøn Skole med Kristent Værdigrundlag

GRØN SKOLE

Grønne skoler med kristent værdigrundlag er et netværk af skoler, der viser omtanke for Guds skaberværk både i undervisningen og i skolens drift. Det kan være grundskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier og andre uddannelsessteder. For at blive Grøn Skole skal man arbejde med en tjekliste med 48 punkter inden for 6 kategorier. Når man kan sætte kryds ved mindst 25 punkter med mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som Grøn Skole.

Tjekliste

PDF-format

Word-format

Dansk

Download vejledningen (Word)


EN GOD PROCES

Det er en proces at arbejde med tjeklisten – tag god tid til den. Overvej de 48 punkter, og beslut hvilke I kan og vil påtage jer. Det er en god idé at inkludere både ansatte, bestyrelse og elever i processen. 

Der er forskel på, hvor lang tid det tager at blive Grøn Skole. Nogle arbejder med tjeklisten i seks måneder, inden de kan kalde sig Grøn Skole, for andre tager det halvandet år.

Det er gratis at blive Grøn Skole.

TILMELDING

Når I har gennemgået tjeklisten og ...

1) Opfylder mindst 25 af de i alt 48 tiltag (der skal sættes mindst to krydser i hver kategori)

2) Har nedsat et grønt udvalg, gerne sammensat af folk fra bestyrelsen, ansatte på skolen og elever og/eller forældre. En af udvalgets personer udpeges som kontaktperson til Grøn Kirke

... så send en e-mail med følgende informationer til gronkirke@gronkirke.dk:

  1. Navn på kontaktperson og e-mail
  2. Hvor længe har I arbejdet med tjeklisten inden I blev Grøn Skole?
  3. Hvor mange punkter opfylder I?
  4. Et par ord om jeres proces: 
    Hvad har været det sjoveste / sværeste / mest overraskende i arbejdet med at blive grøn skole?
  5. Et foto af skolen
  6. En kopi af jeres tjekliste

Så vil vi tilføje jer til listen over Grønne Skoler og sætte jer på Danmarkskortet over Grønne Skoler. 

Desuden vil I modtage en plakat at hænge op på jeres skole.