Kurser i Bæredygtig kirkegårdsdrift

Kurser i bæredygtigt kirkegårdsdrift

Grøn Kirke arrangerer og afholder løbende kurser i bæredygtig kirkegårdsdrift. Herunder kan du finde en liste med kommende kurser, samt alle detaljer om tidspunkt, program, tilmelding mv.

Et kursus i bæredygtig kirkegårdsdrift tager udgangspunkt i vores tjekliste for Grøn Kirkegård (find den her). Ud fra tjeklisten giver kurset en grundlæggende introduktion til, hvad bæredygtighed på kirkegården er, og hvorfor det er vigtigt, at vi beskæftiger os med det. Derudover bliver kursusdeltagerne introduceret til og instrueret i en række konkrete bæredygtige tiltag, man kan indføre på kirkegården. 

Målgruppen for kurserne er kirkegårdsledere, gartnere, gravere og gravermedhjælpere, samt kirkeværger eller kirkegårdsansvarlige. Det kan også målrettes menighedsrådsmedlemmer eller andre med interesse for kirkegården.  Der typisk mellem 50 og 75 deltagere på et kursus. 

Skal vi arrangere et graver kursus i dit lokalområde/stift?
Vi har god erfaring med at arrangere kirkegårdskurser og har arrangeret kurser i samarbejde med en række forskellige stifter, men et kursus kan også arrangeres med andre aktører. Vil du høre mere om priser og muligheden for at afholde et kursus i dit lokalområde, skriv til os på gronkirke@gronkirke.dk


Aktuelle kurser i bæredygtig kirkegårdsdrift