Tjekliste for grøn kirkegård

Lær mere om, hvordan du kommer i gang med grønne tiltag. Dyk ned i tjeklistens punkter og find inspiration til hvordan du kommer i gang med bæredygtige tiltag på din kirkegård. Grøn Kirke samler viden og erfaringer fra kirkegårde i hele landet, så vi kan lære af hinandens gode erfaringer. Klik ind på en kategori og find inspiration for alle punkterne. God fornøjelse!

1) Planlægning og forankring af det grønne arbejde

For at det grønne arbejde på kirkegården skal lykkes, skal det forstås og forankres både hos beslutningstagere og blandt dem, der skal udføre det i praksis. Et forslag er at nedsætte et grønt udvalg med repræsentanter både fra kirkegårdens ansatte og en repræsentant fra menighedsrådet eller anden beslutningstager. Det grønne udvalg kan i fællesskab udvikle en handlingsplan for, hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvornår de skal være færdiggjort, samt sikre sig at denne bringes op, når der træffes beslutninger om kirkegården, og der laves årsplan. Det grønne udvalg kan også være med til at sikre forankringen af de grønne principper ved at indarbejde dem i kirkegårdens vedtægter.

1) Vi har grøn Kirkegård som fast punkt på dagsordenen, når årsplan og budget skal udarbejdes og godkendes.
Insert Image
Insert Video

"Grøn" kirkegårdsdrift, jul, Nyheder

Tips fra en kirkegård ved vintertid

2) Vi har udarbejdet en handlingsplan for vores arbejde som Grøn Kirkegård, og gennemgår den mindst en gang om året. 

<< her skal være uddybende tekst, der beskriver indholdet af dette punkt. >>

Insert Image
Insert Video

"Grøn" kirkegårdsdrift, jul, Nyheder

Tips fra en kirkegård ved vintertid

3) Vi har lavet en helhedsplan for kirkegården, som deler kirkegården op i zoner med plads til forskellige udtryk og f.eks. med zoner med særligt fokus på biodiversitet. 

<< her skal være uddybende tekst, der beskriver indholdet af dette punkt. >>

Insert Image
Insert Video

"Grøn" kirkegårdsdrift, jul, Nyheder

Tips fra en kirkegård ved vintertid

4) Vi indarbejder principper fra Grøn Kirkegård i kirkegårdens vedtægter, hvor det er muligt. 

<< her skal være uddybende tekst, der beskriver indholdet af dette punkt. >>

Insert Image
Insert Video

"Grøn" kirkegårdsdrift, jul, Nyheder

Tips fra en kirkegård ved vintertid

5) Vi deler egne erfaringer med andre kirkegårde og opfordrer andre til at arbejde med at blive Grøn Kirkegård, f.eks. i erfagrupper og øvrige netværk. 

<< her skal være uddybende tekst, der beskriver indholdet af dette punkt. >>

klumme, Nyheder

Klumme: Erfaringer fra Biersted kirke

Nyheder

Klumme: Erfaringer fra Jørlunde kirke


2) Formidling af grønne tiltag til brugere af kirkegården

At være Grøn Kirkegård handler i høj grad om, hvad der gøres, men det er lige så vigtigt, hvordan det kommunikeres til kirkegårdens brugere. For at mange af de grønne tiltag kan lykkes, skal kirkegårdens brugere vejledes, f.eks. om hvordan affaldet skal sorteres, og hvordan de pårørende vælger bæredygtige løsninger til gravstedet. Den grønne kirkegård kan også blive et sted, hvor der kan undervises, og hvor biodiversitet og bæredygtige tiltag kan ses og opleves i praksis.

6) Vi kommunikerer, at kirkegården er grøn kirkegård, ved at skilte på kirkegården og kommunikere på hjemmeside, nyhedsbrev mv.

Skiltning med information om biodiversitet, selv-pluk og Grøn Kirke ved blomstereng på Vester Hassing Kirkegård

"Grøn" kirkegårdsdrift, jul, Nyheder

Tips fra en kirkegård ved vintertid

7) Vi underviser om bæredygtighed på kirkegården f.eks. i samarbejde med lokale skoler eller konfirmandundervisning.

<< her skal være uddybende tekst, der beskriver indholdet af dette punkt. >>