Persondatapolitik

Danske Kirkers Råds cookie- og persondatapolitik 

Grøn Kirke er en del af Danske Kirkers Råd. Danske Kirkers Råd behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne cookie- og persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser.

Kontaktoplysninger på dataansvarlige

Danske Kirkers RådPeter Bangs Vej 5 B2000 FrederiksbergTelefon: 35 43 29 43E-mail: dkr@danskekirkersraad.dk

Hvad er cookies? En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies:http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website:- Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.

– Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

– Sitet anvender cookies fra følgende tredjepart, der har adgang til de pågældende cookies: Google analytics Websitet bruger cookies fra Google analytics til at måle trafikken pa websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Brug af personoplysninger Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Danske Kirkers Råd er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, kan omfatte:

 • almindelige persondata
 • CPR-nummer
 • personfølsomme data

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige at opbevare.
 • Vi har erfaring med, at personer, der har været med til vores aktiviteter forsat ønsker at kunne kontaktes mhp lignende aktiviteter. Derfor opbevarer vi persondata i op til 5 år medmindre, du ønsker at få dem slettet.
 • I vores database gemmes persondata for frivillige, givere, deltagere i arrangementer samt folk, der ønsker information om vores arbejde og aktiviteter.
 • Du kan til enhver tid få slettet de persondata, vi har gemt om dig i vores database. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 • Vi videregiver ikke persondata til andre aktører med mindre dette er nødvendigt for at kunne udføre den aftalte ydelse. Dette kunne være videregivelse af persondata til f.eks. Mailchimp, der står for vores nyhedsmail eller til vores bank Andelskassen Merkur, når det drejer som om aftalte bidrag mm samt SKAT når det drejer sig om fradragsberettiget bidrag mm.

SamtykkeSamtykke til behandling af persondata kan enten ske som skriftligt samtykke eller ved at du har rettet henvendelse til Danske Kirkers Råd med henblik samarbejde eller deltagelse i vores aktiviteter. I sådanne tilfælde opbevarer vi data med henblik på løbende kontakt/information. Dette er naturligvis kun data, der er relevant for aktiviteten.

Modtagere af Danske Kirkers Råds nyhedsmails har altid mulighed for at afmelde disse ved at klikke på knappen ’unsubscribe’, der står nederst på alle vores nyhedsmails.

Ved offentlige arrangementer indhentes ikke samtykke for brug af fotos. Ved lukkede arrangementer indhentes samtykke for brug af fotos. Du har altid ret til at henvende dig til os med henblik på at få fjernet fotos af dig, som vi måtte have brugt i forbindelse med informationsmaterialer.

Hvis vi indhenter dit samtykke uanset formålet, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

SikkerhedVi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Alle e-mails slettes efter 2 år.

Dine rettighederDu har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Du har altid ret til at få adgang til dine persondata! Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Revidering af privatlivspolitikkenVi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Danske Kirkers Råd, maj 2018