Europæisk uddannelsesmateriale til bæredygtig udvikling

Uddannelse til bæredygtig udvikling i landområder i Slovakiet, Letland, Tyskland, Sverige og Danmark

Grøn Kirke har i samarbejde med kirkelige partnere i Tyskland, Sverige, Letland og Slovakiet i 2017 udarbejdet et undervisningsmateriale med inspiration til hvordan forskellige aktører - herunder kirker - kan bidrage til en bæredygtig udvikling i landområder i Slovakiet, Letland, Tyskland, Sverige og Danmark.

FNs Verdensmål som motivation

Samarbejdet og undervisningsmaterialet tager udgangs-punkt i at kirker som en del af civilsamfundet må bære med på de 17 Verdensmål, som vore lande har forpligtet sig på gennem FN. Det er særligt målene omkring bæredygtig forbrug, bekæmpe klimaforandringer og at modvirke økonomisk ulighed, som har været udgangs-punktet her.

Undervisningsmateriale til brug i forskellige lande og kontekster

Projektets mål har været at producere undervisnings-materialer, som kan hjælpe med at uddanne relevante målgrupper i landområder i forskellige bæredygtigsheds-problematikker, sådan at de muligvis kan få betalt arbejde og bedre livskvalitet. Målgrupperne inkluderer indvandrere, ældre, der bor i tyndtbefolkede områder, og andre som ikke bor der, hvor der er jobs.

Materialerne er til download

Materialet består af 4 temaer, som er udarbejdet enkeltvist af de enkelte lande, men samlet i et samlet produkt:

Samlet materiale: Uddannelse til bæredygtig udvikling i landområder i Slovakiet, Letland, Tyskland, Sverige og Danmark.PDF

Til  hvert tema er udviklet arbejdshæfter med svarnøgle samt powerpointpresentationer. 

Fire temaer

1. Dyrkning af økologisk mad. 
For personer interesseret i subsistenslandbrug og økologisk produktion. 
Produceret af den evangeliske kirke i Slovakiet.

* Arbejdshæfte: Dyrkning af økologisk mad.PDF

Powerpoint: Dyrkning af økologisk mad .PDF

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

2. Få styr på energien - bliv en klog energiforbruger. 
For personer interesseret i at spare på energien i kontorsammenhænge. 
Produceret af Lund Stift, Sverige.

* Arbejdshæfte: Få styr på energien.PDF

* Powerpoint: Få styr på energien.PDF 

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

3. Vedvarende energiløsninger for kirker og kirke-lignende bygninger. 
For personer interesseret i bæredygtige varmeløsninger. 
Produceret af Grøn Kirke/Danske Kirkers Råd.

* Arbejdshæfte: Vedvarende energiløsninger.PDF

Powerpoint: Vedvarende energiløsninger

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

4. Skov- og landområder. Kreativ og bæredygtig udnyttelse af naturlige rum.
For personer interesseret i bæredygtig skovdrift 
Produceret af det evangeliske akademi i Sachsen-Anhalt, Tyskland.

* Arbejdshæfte: Skov- og landområder.PDF

* Powerpoint: Skov- og landområder

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

Materialerne er oversat til slovakisk, tysk, dansk, svensk og engelsk og kan findes på:

http://www.ecav.sk

http://ev-akademie-wittenberg.de

https://www.gronkirke.dk

http://www.svenskakyrkan.se

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c3a8ab72-b5e2-4e54-8710-b75aa95f70d1/Textbook%20Education%20for%20Sustainable%20Development.pdf

Erasmus Plus

Projektet "Education for sustainable development in rural areas in Slovakia, Latvia, Germany, Sweden and Denmark" er et Partnerskabsprojekt finansieret af EUs Erasmus+ Strategic Partnership Program. Publikationen forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. Projektet er afsluttet i 2017.