Om Grøn Kirke

HVEM STÅR BAG?

Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke arbejdsgruppen under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark. Grøn Kirke arbejdsgruppen tager både initiativ til projekter og videreformidler allerede eksisterende tiltag og henter inspiration fra andre lande. Desuden fungerer Grøn Kirke arbejdsgruppen som Danske Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer, som f.eks. Kirkernes Verdensråd og Kirkernes Europæiske Konference, når det drejer sig om det kirkelige klima- og miljøarbejde.

FORMÅL

Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker, kirkegårde og kirkelige organisationer og skoler til at taget et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor. 

GRØN KIRKE ØNSKER

1. At fremme og fastholde et grønt engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker, kirkelige organisationer, kirkegårde, kristne skoler og kirkelige grupper.

2. Bidrage til viden om og fokus (også teologisk) på de globale klimaforandringer og miljøudfordringer, og årsagerne hertil

3. Være en relevant aktør både blandt kirker og grønne organisationer. Dvs. at Grøn Kirke søger at bidrage til relevante problemstillinger omkring klima og miljø, som er nyttige både for kirker og andre organisationer.

TEOLOGISK OG ETISK GRUNDLAG

Grøn Kirke har formuleret et dokument med teologiske og etiske overvejelser, som ligger til grund for alt vores arbejde - både det teologiske og det praktiske.  Bl.a. kan der findes følgende formulering:
"Mennesket er skabt i Guds billede, og er samtidig en skabning blandt alle skabninger og alt skabt. At være skabt i Guds billede betyder ikke, at menneskets behov har fortrinsret over for resten af skabningen. Menneskets ansvar er, i pagt og dialog med Gud, at arbejde for hele skabningens fælles gode." Læs hele dokumentet her:

Download Grøn Kirke-Gruppens teologiske grundlag (PDF)MEDLEMMER AF ARBEJDSGRUPPEN

Keld Balmer Hansen, folkekirken (formand)

Agnes Haugaard, folkekirken


Elsebeth Grummesgaard Gjesing, Folkekirkens Nødhjælp


Helene W. Rasmussen, folkekirken

Naja Wulff Mottelson, den katolske kirke


Lise Palstrøm, folkekirken


Martin Ishøy, folkekirken


Mogens Brandt, KFUM og KFUK


Peter Fischer-Møller, folkekirken


Marianne Jespersen, folkekirken

Jonatan Haslund-Gjerrild, Folkekirkens Grønne Omstilling


Sofie Larsen Kure, Danske Kirkers Råd (Projektkoordinator for Grøn Kirke)       

VI ER EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION:
Grøn Kirke er en del af Danske Kirkers Råd, som er registreret grøn kirkelig organisation. Du kan finde den senest udfyldte tjekliste og handlingsplan på Danske Kirkers Råds hjemmeside. Du kan læse mere om, hvordan I bliver grøn kirkelig organisation her

KONTAKT GRØN KIRKE

Grøn Kirke - Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg

Tlf: 30 26 82 58
E-mail: gronkirke@gronkirke.dk

Arbejdernes Landsbank
Reg.nr: 5338  Konto nr: 0260278
CVR-nr: 18724413

Mobilepay: 65355

Grøn Kirke logo