Plant Håb i verden

PLANT HÅB I VERDEN!

Grøn Kirke og  Folkekirkens Nødhjælp opfordrer alle kirker og trossamfund til at plante træer lokalt og ude i verden.

Ved at plante træer, er vi med til at sætte synlige og varige håbstegn. En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? ” Han svarede: ”Så ville jeg plante et æbletræ i dag.”

Vi ser alt det herlige på jorden, som vi sammen har fået og har fået medansvar for. Men vi ser også de kæmpestore udfordringer med menneskeskabte ændringer i klima, miljø og livsvilkår. Det er nemt at miste modet. Men som kristne kan vi gøre som Luther og vælge håbet og kærlighed til skaberværket – og plante et træ!

Plant håb

PLANT ET TRÆ

Når du køber et træ, vil det fungere som en donation til Folkekirkens Nødhjælps træplantningsprojekter i verdens fattigste lande. Køb et træ her

HENT INSPIRATION
Tips og ideer- Inspiration til andagter, bønner og gudstjenester med fokus på skaberværket


1. PLANT LOKALT

Grøn Kirke foreslår alle menigheder at planlægge at plante håbstræer eller anlægge lidt natur. Det kan ske i samarbejde med nabokirker, andre trossamfund, kommunen eller lokale foreninger. Plant og lad gro, hvad der giver glæde og mening, og brug det derefter i fællesskab:

* Plant æbletræer f.eks. af gode danske æblesorter, eller

* Plant andre slags træer og buske, gerne hjemmehørende danske arter

* Lav grønne livsrum også i byen og skab blomsterenge og vandhuller

* Bevar det, der allerede gror, historiske planter og store gamle træer ved kirkedigerne

Få inspiration til, hvad I kan plante

2. PLANT UDE I VERDEN

Nogle steder i verden mister lokalbefolkninger deres livsgrundlag på grund af klimaforandringerne og mangel på træer. Der er brug for, at der plantes træer for at imødekomme disse udfordringer.

* Støt Grøn Kirkes samarbejdspartnere, Folkekirkens Nødhjælps, plantning af træer i områder i verden, hvor følgerne af klimaforandringerne mærkes i form af ekstrem tørke, voldsom og uforudsigelig regn, som skyller træer, bjergskråninger og veje væk, og gør det vanskeligt at dyrke jorden.

Læs mere her

3. KOM PÅ DET GRØNNE HÅBSKORT

Alle kirker og kirkesamfund inviteres til at deltage - og man behøver ikke at være Grøn Kirke i forvejen. Du kan også være med som enkeltperson. Fortæl os og andre om din træplantning og arrangement. Så kommer du på Danmarkskortet, så man kan se de steder i Danmark, hvor der plantes håb.

Send en mail til gronkirke@gronkirke.dk

På kortet kan du følge med i, hvor der plantes håb i Danmark. Kortet opdateres løbende.