Frivillige konsulenter

Frivillige konsulenter

Som medlem af Grøn Kirke, har du mulighed for at få et besøg fra vores frivillige konsulentkorps. Disse er ikke professionelle konsulenter, men har meget relevant viden indenfor emner såsom energi, forbrug, affald, miljøledelse, grøn teologi, bæredygtighed på kirkegården, biodiversitet, omlægning og planlægning af nye tiltag og systemer. Konsulenterne kan bookes til et besøg i jeres kirke, enten angående et oplæg eller til et møde med faglig sparring. Der vil forekomme en ekstra omkostning i form af kørselsgodtgørelse ved et besøg fra en konsulent.

Skriv til os for at få et besøg nederst på siden eller meld dig som frivillig konsulent på gronkirke(at)gronkirke.dk.

Lise Palstrøm

Cand. theol., sognepræst i 25 år, medlem af Grøn Kirkes arbejdsgruppe og koordinator for Grøn Kirke i Aarhus Stift.

To hovedpunkter for mig i den grønne samtale i alle hjørner af kirkelivet:

Grøn omstilling i kirken: Jeg er optaget af at gøre Grøn Kirke til et begreb, der både dækker praktisk omstilling vedr. energi, forbrug, vanetænkning, kirkegårdsdrift mv. OG på det teologiske plan vedr., hvorfor vi i kirken naturligt er/bør være særdeles grønne og sætte mindst mulige klimamæssige fodaftryk og størst mulige forvaltermæssige, næstekærlige, diakonale grønne fodaftryk

Bæredygtigt alterbord: Jeg interesserer mig for, hvordan vi med små, men stædige og vedholdende skridt kan tage selvfølgeligheder op i kirken og ’grønne’ dem, som jeg har forsøgt at beskrive det i hæftet ”Et bæredygtigt alterbord”, der handler om alle hjørner af kirkelivet i gudstjenesteligt regi – fra blomster, nadverbrød og lys i kirkerummet til kirkegården, sorgbearbejdelse, teologi og energi. Hæftet fungerer heldigvis ret godt som afsæt for samtalen med de grønne kirker, vi er frivillige konsulenter for.Key words: bæredygtighed i det små, grøn teologi, grøn kirkegård, 

Per Windfeld-Hansen

Civilingeniør fra 1991 med speciale i grundvandsforurening.

Jeg har arbejdet med og undervist i miljøledelse i fra 1991 til 2000. Siden har jeg bevaret min interesse for miljøområdet, men arbejder ikke længere professionelt med området. Jeg har særlig fokus på de ressourcer, der bliver brugt f.eks. vand, strøm og materialer og kan hjælpe med vejledning i omlægning og opnåelse af mål.

Har været frivillig grøn konsulent siden 2014

Key words: Miljøledelse, ressource flow, forbrug (vand, el, varme)

Carsten Dybkjær

Cand.theol, sognepræst i 25. år. Nu selvstændig kirkekonsulent.

Jeg har interesseret mig for bæredygtighed i mange år og har erfaringer med elbil, solceller og solvarme samt fairtrade og andre mærkningsordninger.

På portalen www.kirkepartner.dk har jeg lavet en Grøn indkøbs checkliste. Kryds af og søg, så finder du leverandører i kategorier som: Miljøkrav og miljømærker, bæredygtighed, vedvarende energi og arbejdsmiljø.Se også online kirkegårdsmesse og Danmarksmester i grøn kirkegård, som jeg har stablet på benene. 

Key words: indkøb, energi, grøn kirkegård, miljøkrav, miljømærke, elbil

Gorm Simon Skousen

El-installatør, projektleder, og designer af lyslederanlæg. Min baggrund som frivillig grøn kirke konsulent er, som el-installatør, og ansat i et energiselskab i 40 år, hvor mange af de kompetencer jeg har arbejdet med i mit professionelle arbejde har medført, at jeg direkte kan drage paralleller til den grønne omstilling, som samfundet har befundet sig i de seneste 25 år. Her kan nævnes udviklingen inden for alternativ energi, med bl.a. vindmølleindustrien, hvor min opgave ofte har været miljømæssig tilslutning uden store tab i ledningsnet og elektriske overførelsesformer. Omlægningen af gadebelysning til moderne belysningsanlæg med mindre optagen energi og mere afgiven lysudbytte, hvilket stadig er et stort issue. Opbygning af lyslederbaseret transmissionsanlæg, som jeg har designet, giver også store besparelser (tænk på møder der fremover faktisk ikke behøver at være fysiske, men på en fin måde kan gennemføres virtuelt)

Grøn Kirke:Omkring grøn kirke, har jeg været med fra den spæde start, med tilblivelsen af de 48 punkter på tjeklisten. Disse punkter er nok for mange i dag irrelevante og for banale initiativer efter den udvikling samfundet har gennemlevet de sidste mange år. Heldigvis er der muligheder for at tilføje sine egne punkter. Det kunne snart være godt at listen blev revideret og fik nye mål at arbejde med. Med udgangspunkt i den eksisterende liste, føler jeg mig særlig kompetent indenfor: Forankring af det grønne arbejde, Kirkens indkøb, kirkens energi, kirkens udearealer og affald. Har været med til at designe et modulopbygget kompostanlæg, som i princippet kan forlænges og afkortes år for år efter behov. Som frivillig grøn kirkekonsulent, er jeg tilknyttet Fyn og omliggende øer, samt Sydjylland. Har godt kendskab til menighedsrådenes arbejde og det bureaukrati hvorunder arbejdet må udføres. Har i mange år været formand og er nu kirkeværge tilknyttet 3 kirker uden for rådet, som alle arbejder med det grønne.

Jeg er sikker på at kirken fremover bliver meget mere digitaliseret, streaming af gudstjener og direkte transmitterede gudstjenester på andre medier end f.eks. DR og TV2. Det vil være naturligt at grøn kirke også er aktiv i denne proces.Key words: energi, LED-pærer, indkøb, kompostering, affald, online