Vedvarende energiløsninger

Vil I gerne spare på varmen i kirken?
Hvilke muligheder er der for alternative energikilder i jeres kirke, præstegård og sognegård?
Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige anlæg og kan det betale sig for jer?
Få svar på denne slags spørgsmål i skemaet herunder.

Find bygningstypen i den vandrette række i toppen og energikildetypen i den lodrette søjle.

In English

    

Erasmus Plus

Projektet "Education for sustainable development in rural areas in Slovakia, Latvia, Germany, Sweden and Denmark" er et Partnerskabsprojekt finansieret af EUs Erasmus+ Strategic Partnership Program. Projektet er afsluttet i 2017.