Tang

I håbskufferten finder du TANG.
Tang er fyldt med sunde stoffer og er en god kilde til protein, og så kan tang nemt dyrkes på en bæredygtig måde. Tang må altså være en oplagt fødevare i fremtidens bæredygtige spisevaner. Tang kan være anledning til at  sætte fokus på bæredygtig mad, når I arbejder med håbskufferten. I kan dykke ned i andagtsmaterialer, opskrifter, handlemuligheder og viden omkring tang på denne side.  

Materialet er opdelt i forskellige elementer, som kan kan plukke af. Elementerne hænger i høj grad sammen og kan bruges både til andagt og undervisning –  hvor Guds skaberværk er genstand for både læring og andagt. Derfor kan man med fordel orientere sig i hele materialet.

USYNLIGE FØDEVARER
I 2022 besluttede Folketinget, at der skal udarbejdes en officiel dansk klimamærkning af fødevarer, så det bliver muligt at se, hvor meget CO2 forskellige forarbejdede og uforarbejdede madvarer udleder. Det er en virkelig kompliceret affære, for ikke alene er det vidt forskelligt, hvordan maden er forarbejdet, det er også helt forskelligt, hvor grønsagerne har vokset, om de er økologiske eller ej, om de er forarbejdet lokalt og nænsomt eller internationalt og uden kontrol. 

Et nemt sted at starte, udover at kigge efter miljø- og klimamærker på maden, er at se på de usynlige fødevarer - nemlig dem, som vi selv kan sanke og samle. For at sikre et højt næringsindhold, samtidig med at bæredygtigheden er i højsæde, kan vi gå til de ’usynlige’ afgrøder som tang, insekter, bær og nødder – det findes alt sammen lige uden for vores dør og har meget lav, ingen eller negativ udledning af CO2. Negativ udledning af CO2 betyder, at fx tang fjerner mere CO2 fra atmosfæren, end den udleder. 

Tang er vi flere og flere i Danmark, der har stiftet bekendtskab med fra det asiatiske køkken, hvor tangsalat og rullet tang kendes fra eksempelvis sushi-retter. Men vidste du, at tang også har et højt indhold af både proteiner, vitaminer og mineraler?  Tang kaldes også havets grøntsag, og vi skal måske til at spise mere tang for at sikre en mere bæredygtig madproduktion i fremtiden. Som supplement til tang i kategorien 'bæredygtig mad' findes også insekter, som endnu ikke har vundet samme indpas i Danmark, men dog med et kæmpe potentiale. 

Andagt inspireret af tang

ANDAGT
Salme: Usynlige, tekst af Hans Anker Jørgensen, melodi af Katrine Muff Enevoldsen (100 Salmer 873 eller Højskolesangbogen)  

Byd på tangchips, melormepandekager eller græshoppechips, mens du fortæller: 

  • om det globale perspektiv: fx madspild, fødevarekrise, hungersnød, skæv fordeling af ressourcer og mad.
  • om at Gud har skabt verden med mulighed for tilstrækkelig føde for alle. 
  • om at produktion af fødevarer, såvel som al anden produktion, bør være gennemtænkt og bæredygtig.
  • inddrag teksten fra Visdommens Bog 6,7b-9 (se under "bibeltekster om tang")

Spørg tilhørerne, om de opfatter sig selv som en del af de svage eller ”de mægtige” og lad dem tale om deres svar og begrundelser. 

Lad evt. samtalespørgsmål fra Verdensmålsbogen blive vendt i grupper eller to og to (se længere nede hvilke verdensmål, der passer med tang og bæredygtig mad samt link til Verdensmålsbogen) 

Salme: Du gav mig, o Herre (DDS 728).

Læs eller genfortæl Matthæus-læsningen (Matt. 6, 24-34).

Evt. en kort udlægning af denne tekst med spørgsmålet om vore dages ”to herrer”.

Bøn: se forslag om bøn længere nede på siden

Velsignelse: lys velsignelsen eller syng velsignelsessangen ”Herren velsigne dig, Herren bevare dig...

Salme: Op, al den ting, som Gud har gjort (DDS 15) 

Bøn inspireret af tang

Lad alle deltagere skrive en linje til bønnen, og/eller brug ”De fire verdenshjørners og elementernes bøn”. 

De 4 verdenshjørners og elementernes bøn: 

Vi skal stå op og vende os mod verdenshjørnerne i en bøn for skaberværket. 

A: Vi vender os mod øst og be’r for alt det skabte dér. 

B: Lyttende Gud, vi be’r for alle, der rammes af for meget vand, når oversvømmelser, mudderskred og tsunamier skylder ind. Vi ber for alle, der lider under for lidt vand, når tørken rammer og skovbrande raser.   

C: Giv håb, mod og handlekraft, og vis os, hvordan vi kan være med til at hindre, at kriserne bliver større. Giv os nye perspektiver på forbrug og livstil. Lær os at bruge af dine rige gaver uden at overforbruge og misbruge. Lad vand, jord, ild og luft finde balance.

A og alle: Gud, vi be’r dig 

A: Vi vender os mod vest og be’r for alt det skabte dér. 

D: Retfærdighedens Gud, vi be’r for alle, der kæmper for retten til at leve og dø i hjemlande og udlande, vi ber for regnskove og artsrigdommen, du dér har skabt. Hjælp os at bevare det efter din vilje. Vi be’r for oprindelige folk, hvis landområder, havområder og livsgrundlag nu er truet.

E: Beskyt vores søskende mod vest og vis os, hvordan vi kan være med til at hindre, at kriserne bliver større. Lad vand, jord, ild og luft finde balance. 

A og alle: Gud, vi be’r dig 

A: Vi vender os mod syd og be’r for alt det skabte dér. 

F: Håbets Gud, vi tænker på de mange mod syd, der i hede med tørke og ørkenspredning ikke længere har et livsgrundlag, hvor de bor. Værn folk og dyr mod tørke, lidelse og død. Giv håb til dem, der er ramt, og styrke til dem, der arbejder for at stoppe den livsødelæggende udvikling. Vis os, hvordan vi kan være med til at hindre, at kriserne bliver større. Lad vand, jord, ild og luft finde balance. 

A og alle: Gud, vi be’r dig 

A: Vi vender os mod nord, mod vores egen del af verden. 

G: Livets Gud! Tak, at vi lever med adgang til rent og rigeligt vand. Men vi er urolige for gletsjerne, der smelter i Grønland, Island, Norge og Sverige og de ting, der sker hos os og ændrer årstiderne, vækstsæsoner og giver nogle en fantastisk høst, mens andre lider svære tab.  

H: Lær os at forstå det, som sker, og giv os vilje og indsigt til at værne om skaberværket bedst muligt. Giv os igen og igen af din nåde og indsigt, så håbet kan vokse og give mod til at handle. Lær os at følge den vej, du viser os. Lad vand, jord, ild og luft finde balance. 

A og alle: Gud, vi be’r dig 

I: Tak for hav og sø, bække og floder – for alt det usynlige liv, du har skabt dér.  

Fællesbøn: Fadervor … 

Salmer

SALMER
Der findes ikke salmer, som decideret handler om tang. Men der er mange salmer, som handler om skaberværket og sætter det i højsæde. Salmen "Usynlige" handler om Gud som den usynlige kraft, om menneskets handlemuligeder og (med)skaberansvar. "Usynlige" binder fint an til tang som den usynlige fødevare.
 
Usynlige (100 Salmer 873, Højskolesangbogen) 

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (DDS 728) 

Op, al den ting, som Gud har gjort (DDS 15) 

Bibeltekster om tang 

BIBELTEKSTER OM TANG OG MEGET MERE
Det eneste sted i bibelen, hvor tang optræder som plante, er i fortællingen om Jonas i havdyret/hvalfisken, hvor han klager: Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig, tang havde viklet sig om mit hoved. (Jonas’ bog kap. 2,6); tekster om andre usynlige fødevarer, såsom insekter, er der mange af, men det handler mest om rene og urene dyr, og hvad man derfor må spise eller ikke spise iflg. jødisk lov. Tekster om Guds omsorg for menneskets velbefindende (bæredygtige liv?) er der mange af, og det er et par af dem, der her er valgt fra Det gamle Testamente (Visdommens Bog) og Det nye Testamente (1. Peters Brev). 

Desuden er der valgt en tekst fra Bjergprædikenen om det umulige i at tjene to herrer (både Gud og Mammon); at vi i stedet skal vælge Gud, så vi kan leve i ubekymrethed og endelig en tekst fra Markusevangeliet om Johannes Døber, der netop lever nøjsomt af naturens vilde spisekammer og viser hen til Jesus og Helligåndens komme. 

Visdommens Bog 6, 7b-9
Han har selv skabt både store og små, og hans omsorg er den samme for alle, men de mægtige står foran en streng undersøgelse. Derfor er mine ord rettet til jer, I magthavere, for at I kan lære visdom og undgå overtrædelser. 

Matt. 6, 24-34
Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?  Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?  Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?  Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke.  Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.  Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?  I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?  Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.  Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.  Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. 

Markus 1, 6-8
Johannes (Døber) gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning.  Og han prædikede: »Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem.  Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden 

1. Petersbrev 5, 6-7
Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. 

VERDENSMÅL DER PASSER TIL TANG
2 (stop sult)
3 (sundhed og trivsel)
12 (ansvarligt forbrug og produktion)
13 (klimaindsats)
14 (livet i havet) 
Find Verdensmålsbogen her

AKTIVITETSFORSLAG

1. Få besøg af en tangspecialist og forbered en tangtur til havet.  
2. Leg og lær om tang. Høst tang. Lav mad med tang. (Tangsalat, tangchips, tangpesto eller lign.) 
3. Bag melormepandekager over bål 
4. Lav chips af græshopper 
5. Arranger fællesspisning i sognet 
6. Lav en stop madspild-event  
7. Lav plancher/plakater/collager fysisk eller digitalt med spiselige planter i nærområdet 
8. Tag på sanketur (se litteraturlisten under "nyttige links" nedenfor for inspiration) 

Gode råd om at høste tang

SEKS GODE RÅD TIL DIG, DER VIL HØSTE TANG
Af Danmarks Naturfredningsforening

  1. Stort set alle slags tang i Danmark kan spises, da ingen tang er giftigt på samme måde som for eksempel svampe. Man bør dog holde sig fra at spise butblæret sargassotang, da det kan indeholde høje koncentrationer af arsen. 
  1. Man kan høste tang hele året rundt, men især forår og tidlig sommer er der meget tang i god kvalitet. 
  1. Pluk kun tang i rent vand, hvor du har lyst til at bade. Undgå forurenet vand ved for eksempel havne eller spildevandsudløb. 
  1. Brug en køkkensaks eller kniv til at klippe eller skære tangen over med. Høst de yderste dele af tangen, som ser bedst ud. På den måde opretholdes tangen på stedet, i modsætning til hvis du fjerner al tangen fra top til bund. 
  1. Lad være med at spise tang, som er skyllet op på stranden. 
  1. Hvis tangen ikke er frisk, så lugter den som regel dårligt. Frisk tang lugter af frisk havvand eller har ingen lugt. Hvis tangen lugter råddent eller af fisk, så skal du ikke spise den. 

De mest brugte i madlavning er almindelig blæretang, søsalat/havsalat, søl, sukkertang, strengetang, blomkålstang/carrageentang/Irish moss, ribbeblad og fingertang. Når I skal høste tang, skal den hentes i vandet og være helt frisk. Pluk topskuddene. Hvis det ikke er sæson for frisk tang, kan I købe tang både frisk og tørret i mange helsekostforretninger og enkelte supermarkeder. 

Tang-opskrifter

OPSKRIFTER

TANGPESTO  
Ingredienser: 
1 liter frisk tang 
1 dl. revet parmesanost. 
3 spsk. kerner eller nødder (solsikke, græskar, pinje, hassel, valnød) 
1 tsk æbleeddike 

Fremgangsmåde:  
Blend alle ingredienserne og smag til med citron/lime og salt. 

TANGCHIPS 
Ingredienser: 
frisk tang – f.eks. blæretang, sukkertang eller søl 
olie 
lidt ekstra havsalt
 

Fremgangsmåde: 
Klip tangen i passende stykker. Vend den i olie og havsalt og bag den i ovnen ved 80-100 gr. i en times tid (til den er sprød), eller dyp den i en gryde med varm olie i få sekunder, lad den dryppe af på køkkenrulle og drys med havsalt.

Find mange flere tangopskrifter lavet af Tang-Mads på Ærø her
Find opskrifter med insekter fra ”Din insektbutik” her
Folkekirkens Nødhjælp og brugen af insekter som fremtidens superfood

EN GOD NYHED FRA WFF
Fra juni 2022

For første gang nogensinde tages 3D-printede rev i brug i danske farvande. Sammen med Ørsted har WWF Verdensnaturfonden nemlig sat tolv 3D-printede rev ud på havbunden. Revene fungerer som både føde- og skjulesteder og skal blandt andet give torskebestanden i Kattegat en hårdt tiltrængt hånd. 3D-printede rev skal hjælpe biodiversiteten - WWF Danmark 

Nyttige links

LITTERATUR OG LINK

Claus Meyer: Naturalmanak, Lindhardt og Ringhof 2014 – i samarbejde med naturvejleder Søren Espersen. ISBN13: 9788711335567 

Anemette Olesen: Spiselige vilde planter, Koustrup & Co. 2022, ISBN13: 9788793159495 

Anita Dietz og Liselotte Kira Andersen: Tang – et hav af mad, Lindhardt og Ringhof 2020, ISBN: 9788711995938 

Karen Lise Krabbe og Julie Anette Swane: Høst ved havet, Turbine 2019, ISBN13: 9788740656794 

Johanne S. Bjørndahl og Julie A. Swane: SANK – Spis af Naturens Køkkenhave, Turbine 2015, ISBN13: 9788740601756 

Johanne S. Philipsen og Julie A. Swane: SANK med børn – Børnenes vilde spisekammer, Turbine 2021, ISBN13: 9788740670752 

Lene Ejlersen og Søren Ejlersen: Vildnis – genveje til vilde, spiselige planter, People’s Press/Aarstiderne 2018, ISBN13: 9788772003016 

Michael Dalsgaard Alstrup: Mindre Madspild, Straarup & Co 2021, ISBN13: 9788775496518 

Nej tak til madspild, Boldsen Forlag, Legeakademiet. Fra 5 år 

Tang-Mads fortæller havets planter

OM TANG
Af Mads Storgaard, tangspecialist på Ærø

Når du går tur i en skov, ser du at skoven er nogens hjem. De små planter, som vokser under de høje træer, giver ly til de mindste insekter og lidt større dyr som f.eks. snegle. Sådan er det også i havet. Hvis du kunne gå en tur under havet, ville du se, at der også vokser noget der, som ligner planter. Det er dog ikke planter - vi kalder dem alger. Algerne giver mad og ly til et væld af små dyr, så her kan du finde dyr helt fra de mindste tanglopper til snegle, rejer, krabber og til de største rovfisk, som er havørred. 

Selvom vi mennesker ikke kan trække vejret under havet, så gør algerne i havet det samme som planterne og træerne på land. De omdanner det, som vi ånder ud til ilt igen. Langt den største del af den ilt, som vi indånder, er skabt af algerne i havet - helt op imod 80%. 

Tang kan have tre farver, grøn, brun og rød.  Hvilken farve tangen har hænger sammen med, hvilken dybde den kan vokse på. De grønne tangarter vokser på det lave vand, mens de brune vokser på større dybder, og den røde tang vokser på de største dybder. 

Ligesom planter på land har tangen brug for lys for at kunne lave fotosyntese, og farven hjælper tangen til at kunne optage lys, selv langt nede i havet. 

Måske har du hørt, at det er sundt at spise fisk. Det er fordi, fisk indeholder mange omegaolier, som bl.a. er sunde for vores hjerner. Fiskene får omegaolien ved at spise tang eller ved at spise mindre dyr, som har spist tang. Så hvis vi mennesker bestemte os for at spise tang, ville vi få masser af omegaolie. Udover omegaolier indeholder tang også mange andre gode og sunde ting. Man siger, at tang er ca. 10 gange så sundt, som grøntsager dyrket på landjorden. Der er også rigtigt mange mineraler i tang, som er de byggeklodser, vores kroppe er bygget af. 
Man kan altså sige, at tang er en god og sund fødevare, som vi bare ikke er begyndt at bruge så meget endnu i denne del af verden. I Asien har man spist tang i tusinder af år. 

Mad er dog ikke det eneste, tang kan bruges til. Nogle tangarter kan b.la. bruges til at gøre ting tykkere. Hvis du godt kan lide Cocio (kakaomælk), er der en god chance for, at du synes den er så lækker, fordi den er lidt tyk i konsistensen. Hvis du læser på etiketten, vil du opdage, at der er noget, som hedder E-407 i din Cocio. E-407 er en rødalge, som vokser her i Danmark. På dansk kalder vi den “Blomkålstang”. Den bruges også i tandpasta, creme og shampoo. 

Men tang har også andre egenskaber. En af dem er at forstærke smag. Den mest almindelige alge i Danmark, brunalgen blæretang, indeholder glutamat. Det er et stof, som fremhæver smag. Det betyder ikke noget for tangen, om det er smagen af chokolade i en kage eller smagen i en sammenkogt ret.  
I medicinalindustrien bruger man også tang. Blæretang indeholder op til 22% fucoidan, som beskytter mod mavesår og øjensygdommen AMD. I øjeblikket bruges tang mest til dyrefoder, men måske vil vi i fremtiden begynde at spise mere tang i Danmark, og det kan vi roligt gøre, da der ikke er nogle skadelige tangarter i Danmark.