Træplantning i Cambodja med Danmission

En 'træplantningspakke’ til Cambodja koster 500 kr

Baggrund
Prey Lang skoven er udsat for omfattende illegal skovhuggeri, hvilket i høj grad begrænser de lokales levebrød, da de lever af skovens ressourcer.

Prey Lang danmission


Sådan støtter du

For at støtte træplantning i Cambodja gennem Danmission, indbetales 500 kr (eller gerne mere) på:
Reg. reg. 4190 konto 6000398
Mrk. Prey Lang

Hvor finder træplantningen sted?
Træplantningen vil finde sted i landsbyer Myanmars tørre zone samt i Chin provinsen.

Hvem ejer den pågældende jord?
Størstedelen af træerne plantes på fælles jord med let adgang, også for de sårbare familier. Nogle af træerne bliver plantet direkte ved kirkerne, og står som et konkret tegn på håb.

Hvem vil stå for plantningen?
Myanmar Baptist Convention’s afdeling for Diakoni og Udvikling står for træplantningen som lokalt vil finde sted i samarbejde med den stedslige baptistkirke, myndigheder og lokalsamfund.
Hvem vil sørge for træerne de første år?

Valg af træsorter og selve træplantningen sker efter lokale forhold og under vejledning. Ansvaret for tilsyn og pleje vil være lokalt forankret.

Hvad koster det at plante træer?

Træerne købes så vidt muligt lokalt for at holde prisen nede på transport.

En træplantning af æbletræer eller andre relevante træer omfatter også undervisning og opfølgning.