Fjernvarme Sognehus / Graverfacilitet

FJERNVARME I SOGNEHUS / GRAVERFACILITET

Sognegårde, konfirmandstuer mv.

De fleste sognegårde, konfirmandstuer og kontorer mv., som ligger i fjernvarmeområder, er allerede tilsluttet fjernvarme. Enkelte bygninger, typisk konfirmandstuer og små sognehuse, kan evt. være opvarmet med el.
Hvis bygningen kun bruges lejlighedsvist, kan det være en langt billigere løsning at montere en luft-luft varmepumpe end at montere en komplet varmeinstallation koblet på fjernvarmen.
Hvis bygningen er opvarmet med oliefyr, vil det normalt være relativt enkelt at konvertere til fjernvarme.

Graverfaciliteter

Mange af de mindre graverfaciliteter er opvarmet med elvarme, også selvom kirken er opvarmet med fjernvarme. Her vil det ofte være temmelig bekosteligt at konvertere fra elvarme til fjernvarme, idet der skal laves en komplet varmeinstallation med varmeveksler, styring og montering af radiatorer til vandbåren varme. Hvis bygningen har et beskedent varmeforbrug, vil besparelsen være tilsvarende lille, hvilken giver en lang tilbagebetalingstid, måske i størrelsesordenen 15 – 25 år.

Hvis dele af graverfaciliteterne er opvarmet med el-gulvvarme, er det en yderligere komplikation. Det vil være meget bekosteligt at etablere anden gulvvarme, så en eventuel løsning ville være at montere radiatorer i stedet, hvis det er muligt. Hvis der er tale om bade- og omklædningsrum vil det medføre en forringet komfort med kolde gulve.

I nogle tilfælde ligger kirken og graverfaciliteterne med stor indbyrdes afstand og med kirkegård imellem. Her kan det være vanskeligt at føre fjernvarmerørene frem til graverfaciliteterne på en god måde.

Økonomi

Prisen på fjernvarme er forskellig fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, men den ligger typisk mellem 0,50 – 1,00 kr. pr kWh varme. Hertil kommer de faste afgifter og eventuelt strafafgift, hvis afkølingen af fjernvarme–vandet ikke er tilstrækkelig. De faste afgifter udregnes på forskellig vis, men vil ofte udgøre mellem 1.000 og 15.000 kr. årligt, afhængig af bygningens størrelse.
I forbindelse med installation af fjernvarme betales en tilslutningsafgift, som også er forskellig fra fjernvarme–værk til fjernvarmeværk, typisk 20.000 – 40.000 kr.


Læs mere: