OM FJERNVARME

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er baseret på central varmeproduktion med fordeling af varmen til et større antal husstande. Varmen kan komme fra et varmeværk, som udelukkende producerer varme eller fra et kraftvarmeværk, som både producerer varme og elektricitet. Oprindeligt har ”hovedformålet” med flere af kraftvarme-værkerne været elproduktion, mens varmen har været et ”biprodukt”, som man har forstået at udnytte til opvarmning af bygninger. På grund af den samtidige varme- og elproduktion er fjernvarmen her meget energieffektiv.

Energien kommer overvejende fra afbrænding af enten fossile brændsler (primært naturgas eller kul), affald eller biobrændsel i form af halm, flis eller træpiller. Det er dog flere og flere fjernvarmeværker, der producerer varme ved hjælp af solvarmeanlæg i sommerhalvåret, ligesom flere og flere udnytter spildvarme fra virksomheder (lige fra store butikker til tung industri, f.eks. med fremstilling af cement eller smeltning af stål).
Moderne biobrændselsanlæg kondenserer røggasser og kan yderligere udnytte restvarme via varmepumper, og får derfor en meget høj effektivitet.

Hvorfor fjernvarme?

Fjernvarme er som regel en billig og miljøvenlig varmeforsyning. Ca. 60 % af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Det er den energiform, der gennemsnitligt udleder mindst CO2, men med stor lokal variation, alt efter hvilket brændsel, der bruges. Fjernvarme betragtes normalt som den mest miljøvenlige form for opvarmning. De enkelte fjernvarmeforsyninger har ret forskellige priser på energi og faste afgifter, men fjernvarme er generelt en billig form for opvarmning. Inden konvertering til fjernvarme anbefales det at undersøge de aktuelle priser, herunder tilslutningsbidraget.

Har du tilslutningspligt?

I store dele af Danmark er man forpligtet til at være sluttet til fjernvarmeforsyningen. Fjernvarmeforsyning er en effektiv og økonomisk løsning, og jo flere der er tilsluttet jo mere effektiv er det. Kommunen kan oplyse, om der er tilslutningspligt i det pågældende område. Hvis der er tilslutningspligt, kan man som udgangspunkt ikke skifte opvarmningsform. Undtaget er dog nye energivenlige tiltag inden for nybyggeri, men det gælder kun lavenergihuse 2020.

Fra 1. juli 2016 er det ikke længere muligt at installere en oliekedel i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ, det gælder både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Fjernvarme Kirke

Fjernvarme i kirke - med vekslere. Foto: Carsten Vejborg

Fjernvarme Sognegård

Fjernvarme i sognegård. Foto: Carsten Vejborg