Luft-Vand Varmepumpe Kirke

LUFT-VAND VARMEPUMPE I KIRKE

Luft-vand varmepumpe

Luft-vand varmepumpe anbefales meget sjældent til opvarmning af kirker. Det er normalt meget vanskeligt og meget dyrt at ombygge varmeinstallationen således, at kirken kan opvarmes på tilfredsstillende vis med vandbåren varme og varmepumpe.

Periodevis opvarmet kirke

Varmeanlægget i en periodevis opvarmet kirke skal have betydeligt højere effekt end andre bygninger af samme størrelse. Det skyldes, at Kirkeministeriets varmecirkulære stiller krav om, at kirken kan opvarmes fra 6 °C til 18 °C på blot 6 timer. Hvis varmeanlægget er underdimensioneret forlænges opvarmningstiden, og energiforbruget øges. Samtidig øges risikoen for skader på kirkens inventar og udsmykning.

Hvis kirken skal opvarmes med en luft-vand varmepumpe, skal det typisk være på 30 – 80 kW, alt efter kirkens størrelse og beskaffenhed. Samtidig skal radiatoranlægget dimensioneres til at kunne yde denne effekt ved en relativt lav fremløbstemperatur, normalt på omkring 55 °C. Dette kræver mange store radiatorer og konvektorer, som det kan være vanskeligt at finde plads til i kirken.

Luft-vand varmepumpe som en del-løsning til kirker med grundvarme

En del periodevis opvarmede kirker holdes med grundvarme, typisk med en temperatur på højst 8 ˚C, som Kirkeministeriets varmecirkulære foreskriver, nogle kirker dog med højere grundtemperaturer – og tilsvarende højt energiforbrug. Energiforbruget til grundvarme udgør typisk 20 – 40 % af det samlede energiforbrug i kirken. Denne del af forbruget kan evt. leveres med en mindre luft-vand varmepumpe, som installeres i kombination med det eksisterende varmeanlæg. Dette kan være aktuelt, hvis kirken opvarmes med olie eller gas, og hvis der i øvrigt er de rette forhold.

Vedvarende opvarmet kirke

En vedvarende opvarmet kirke behøver relativt mindre varmeeffekt sammenlignet med en periodevis opvarmet kirke af samme størrelse, men der er stadig tale om et stort varmeanlæg i forhold til andre bygninger. Endvidere er de vedvarende opvarmede kirker ofte større kirker, som kræver tilsvarende større varmeanlæg. Effekten skal normalt være 65 – 70 kW til en vedvarende opvarmet kirke med et volumen på ca. 2.000 kubikmeter.

I mange af de større af de større kirker opleves det imidlertid, at radiatoranlægget er væsentligt underdimensioneret. Derfor kræves en meget høj fremløbstemperatur (70 – 80 ˚C), hvis temperaturen i kirken skal kunne hæves på rimelig tid. Dette er ikke muligt med en luft-vand varmepumpe.

I små vedvarende opvarmede kirker kan en luft-vand varmepumpe undertiden være en løsning, men det kræver blandt andet, at der findes en egnet placering til udedelen. Samtidig kræves det, at varmefordelings–anlægget (radiatorer eller kalorifere) er rimeligt veldimensioneret.

Placering af udedel

Udedelens placering skal overvejes nøje, da der både er æstetiske hensyn og støjgrænser, som skal overholdes. I forhold til naboer, vil det ofte være Miljøstyrelsens støjgrænser, som vil være gældende, men kommunen kan vælge at fastsætte andre grænseværdier. I forhold til kirkegården kan der også være placeringer, som er uønskede pga. støj.

Det er vigtigt, at udedelen placeres sådan, at der fri tilførsel af frisk luft. Placering på lofter eller lignende steder kan ikke anbefales. Hvis der bygges en form for afskærmning til udedelen, skal denne være meget åben. Hvis der ikke sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, vil energiforbruget blive unødigt stort.

Eftersyn

Det er lovpligtigt med et årligt eftersyn, da anlægget indeholder kølemiddel over 1 kg.

Økonomi

Der opnås typisk en besparelse på den årlige varmeregning på 50 % eller mere ved at opvarme med en luft-vand varmepumpe i stedet for med et ældre oliefyr. Tilbagebetalingstiden er typisk ca. 10 år, men kan variere mellem 5 og 15 år afhængig af forholdene.Besparelsen opnås dog kun, hvis varmepumpen er rigtigt dimensioneret (i forhold til anbefalingerne i Kirkeministeriets varmecirkulære).

  


Læs mere:

Støjberegner: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner

Varmepumpelisten: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

VarmePumpe-Ordningen: www.vp-ordning.dk

Kirkeministeriets varmecirkulære: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628

EcoDesign krav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF