Luft-Vand Varmepumpe Præstegård

LUFT-VAND VARMEPUMPE I PRÆSTEGÅRD

Luft-Vand Varmepumpe

Luft-vand varmepumpe kan være en udmærket løsning til mange præstegårde, som ligger udenfor områder med fjernvarme.
Virkningsgraden for en luft-vand varmepumpe er lidt lavere end for et veldimensioneret jordvarmeanlæg. Hvis der ikke er plads til nedgravning af tilstrækkelig slangelængde til et jordvarmeanlæg opnås derimod en bedre løsning med en luft-vand varmepumpe.
Hvis der er mulighed for tilslutning til fjernvarme anbefales dette normalt frem for installering af varmepumpe.

Hvilke bygninger er egnede?

Bygningen bør være rimeligt velisoleret og med en normal tæthed, inden der installeres en luft-vand varmepumpe. Det har stor betydning for økonomien i den daglige drift, at fremløbstemperaturen kan holdes så lav som mulig, gerne omkring 50 - 55 °C. Det er optimalt, hvis der er gulvvarme i det meste af bygningen, men det er ikke et krav.
Hvis der er radiatorer er det vigtigt, at de er dimensioneret tilstrækkeligt store. Dette vil normalt være tilfældet, hvis der er tale om en ældre bygning, som er renoveret og efterisoleret efter nyere standarder, og hvor de gamle radiatorer er bevaret.

Der kan laves en forholdsvis simpel test, som afslører om radiatorerne er store nok i forhold til præstegårdens isoleringsmæssige stand. Testen udføres i vinterhalvåret, hvor vejret er koldt. Fremløbstemperaturen skrues ned til 60 °C (eller gerne lavere: ned til 45 – 50 °C, hvis kedlen kan holde til det – kontakt evt. smeden herom). Hvis komforten fortsat er tilfredsstillende er det sandsynligt, at der kan installeres varmepumpe uden problemer. ”Testen” er mere pålidelig, jo lavere fremløbstemperaturen er.
Bliver der derimod koldt i præstegården vil det kræve enten efterisolering, tætning af bygningen eller større radiatorer, måske er det endda nødvendigt at gøre alle tingene - eller overveje om varmepumpe overhovedet er den rigtige løsning.

Placering af udedel

Udedelens placering skal overvejes nøje, da der både er æstetiske hensyn og støjgrænser, som skal overholdes. Det er sjældent en god ide at placere udedelen uden for soveværelsesvinduet eller ved siden af terrassen. I forhold til naboer, vil det ofte være Miljøstyrelsens støjgrænser, som vil være gældende, men kommunen kan vælge at fastsætte andre grænseværdier.
Det er vigtigt, at udedelen placeres sådan, at der fri tilførsel af frisk luft. Placering på lofter eller lignende steder kan ikke anbefales. Hvis der bygges en form for afskærmning til udedelen, skal denne være meget åben. Hvis der ikke sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, vil energiforbruget blive unødigt stort.

Eftersyn

Det er lovpligtigt med et årligt eftersyn, da anlægget indeholder kølemiddel over 1 kg.

Økonomi

Besparelsen er typisk 50 – 60 % af varmeregningen ved udskiftning af oliefyr med varmepumpe. Hvis der er træpillefyr eller fjernvarme vil der normalt ikke være nogen besparelse.
Investeringen afhænger naturligvis af varmepumpens størrelse. En mindre luft-vand varmepumpe i ”parcelhus-størrelse” koster typisk omkring 100.000 kr. I store, gamle præstegårde kan investeringen være over 200.000 kr.

Eksempel

En midtjysk præstebolig fra 1953 bærer energimærket ”D”. Det opvarmede areal er på i alt 475 m2, fordelt på stueetage, 1. sal samt kælder med konfirmandlokaler. Bygningen opvarmes med oliefyr. Kedel og tank er fra 1974, men brænderen er nyere. Der er en varmeregning på ca. 36.000 kr. årligt.
Det er besluttet at udskifte det gamle oliefyr for at opnå energibesparelser og større driftssikkerhed. Der er to alternative løsninger:

Nyt oliefyr:
Oliekedlen kan udskiftes til en ny kondenserende kedel med højere virkningsgrad. Samtidig skal den gamle olietank udskiftes ifølge reglerne for olietanke. Den samlede investering vil være ca. 80.000 kr. Der vil kunne opnås en besparelse på varmeregningen på ca. 8.000 kr. årligt, og dermed en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

Luft-vand-varmepumpe:
Det gamle oliefyr skrottes og olietanken afblændes eller fjernes. Der installeres en luft-vand varmepumpe til ca. 150.000 kr. Varmeregningen vil fremover være i størrelsesordenen 16.000 kr. Der er således en besparelse på ca. 20.000 kr. årligt. Tilbagebetalingstiden er 7 – 8 år.Investeringen til luft-vand varmepumpen er næsten dobbelt så stor som til den nye oliekedel og tank. Men allerede efter ca. 7 år er investeringen tjent hjem med varmepumpen.