Luft-Vand Varmepumpe Sognehus / Graverfacilitet

LUFT-VAND VARMEPUMPE I SOGNEHUS / GRAVERFACILITET

Luft-vand varmepumpe

Luft-vand varmepumpe kan være en udmærket løsning til sognehuse mv. af en vis størrelse. Investerings-omkostningerne er til gengæld for store i forhold til varmebehovet i de små graverfaciliteter og de helt små sognehuse.
Virkningsgraden for en luft-vand varmepumpe er lidt lavere end for et veldimensioneret jordvarmeanlæg. Hvis der ikke er plads til nedgravning af tilstrækkelig slangelængde til et jordvarmeanlæg, opnås en bedre løsning med en luft-vand varmepumpe.
Hvis der er mulighed for tilslutning til fjernvarme anbefales dette normalt frem for installering af varmepumpe.

Hvilke bygninger er egnede?

Bygningen bør være rimeligt velisoleret og med en normal tæthed, inden der installeres varmepumpe. Det har stor betydning for økonomien i den daglige drift, at fremløbs–temperaturen kan holdes så lav som mulig, gerne omkring 50 - 55 °C. Det er optimalt, hvis der er gulvvarme i det meste af bygningen, men det er ikke et krav.
Hvis der er radiatorer, er det vigtigt, at de er dimensioneret tilstrækkeligt store. Dette vil normalt være tilfældet, hvis der er tale om en ældre bygning, som er renoveret og efterisoleret efter nutidens standarder, og hvor de gamle radiatorer er bevaret.
Hvis sognehuset kun benyttes lejlighedsvist, kan det være fornuftigt at sænke temperaturen nogle grader i de mellemliggende perioder. Det stiller dog ekstra krav til husets isoleringsgrad og til radiatorernes størrelse, hvis sognehuset skal kunne opvarmes til normal stuetemperatur på relativt kort tid ved hjælp af varmepumpen alene.

Placering af udedel

Udedelens placering skal overvejes nøje, da der både er æstetiske hensyn og støjgrænser, som skal overholdes. I forhold til naboer, vil det ofte være Miljøstyrelsens støjgrænser, som vil være gældende, men kommunen kan vælge at fastsætte andre grænseværdier. Hvis bygningen ligger i tilknytning til kirkegården, kan der også være placeringer, som er uønskede pga. støj.

Det er vigtigt, at udedelen placeres sådan, at der fri tilførsel af frisk luft. Placering på lofter eller lignende steder kan ikke anbefales. Hvis der bygges en form for afskærmning til udedelen, skal denne være meget åben. Hvis der ikke sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, vil energiforbruget blive unødigt stort.

Eftersyn

Det er lovpligtigt med et årligt eftersyn, da anlægget indeholder kølemiddel over 1 kg.

Økonomi

Med en luft-vand varmepumpe til sognegården bliver varmeregningen typisk 60 – 70 øre pr. kWh varme. Det er en lidt højere pris end for præstegården, hvilket skyldes, at der kun kan opnås nedslag i elafgiften til private boliger. Den strøm, som varmepumpen bruger i sognegården afregnes således til fuld pris.
Der findes andre regler for den strøm, som anvendes i graverfaciliteterne. Her kan der opnås en delvis refusion af moms og elafgift, men det kræver, at elforbruget registreres særskilt, typisk med en bimåler.
Hvis sognegården opvarmes med oliefyr, vil der typisk være en besparelse på 40 – 50 % ved konvertering til varmepumpe. Hvis der opvarmes med naturgas, vil der normalt ikke kunne opnås nogen nævneværdig besparelse.


Læs mere:

Støjberegner: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner

Varmepumpelisten: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

VarmePumpe-Ordningen: www.vp-ordning.dk

Mere info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luftvand.html

Beregn varmeprisen: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html

EcoDesign krav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF