SOGNEGÅRD & ØVRIGE BYGNINGER

SOGNEGÅRD & ØVRIGE BYGNINGER

Hvad er øvrige bygninger?

Øvrige bygninger dækker er en bred vifte at forskellige bygninger. Dette kan være sognegårde som også kan indeholde kontorfaciliteter, konfirmandlokaller, graverfaciliteter evt. med et offentligt toilet eller kapelbygninger med offentlige toiletter.

  

Energibesparelser i sognegårde mv.

Sognegården

Der er stor forskel på hvor meget sognegårdene bliver brugt i de forskellige sogne. Nogle steder rummer sognegården kontorer for kordegne, præster og øvrige ansatte og er således i brug dagligt. Andre steder bruges sognehuset blot nogle få gange om måneden til menighedsrådsmøder, kirkekaffe og lignende.

Brugen af bygningen er afgørende for hvilke energispareforslag, der er mest rentable. Hvis bygningen er i brug dagligt, gælder de samme forslag som for præstegården: Efterisolering og optimering eller udskiftning af varmeanlæg. Hvis bygningen derimod kun er i brug nogle få gange om måneden gælder de samme forslag, som for kirken: varmestyring med fokus på grundtemperaturen og kontrol af indeklimaet.

Hvis sognegården bruges regelmæssigt kan der ofte opnås fornuftige energibesparelser ved udskiftning af belysning. LED-pærer findes i høj kvalitet til næsten alle typer lamper. De gængse LED-pærer findes i stort udvalg og ofte til en meget overkommelig pris, men måske skal man lede lidt længere tid hos de lokale butikker og i nogle af de gode internetbutikker, før man finder den helt rigtige pære til designerlampen.

Graverfaciliteterne

Graverfaciliteterne er typisk i brug i dagtimerne 4 – 5 dage om ugen. Her kan det være meget relevant at undersøge mulighederne for natsænkning og sænkning af temperaturen i weekenden. Natsænkning er især en god idé, hvis der er tale om en ældre, dårligt isoleret og lidt utæt bygning.

Samtidig vil det ofte være en god idé at kigge nærmere på mulighederne for efterisolering af loft, efterfyldning af hulmursisolering og udskiftning af ældre termoruder til energiglas eller udskiftning af hele vinduet. Dette kan være rentable forslag, som samtidig har stor betydning for komforten i bygningen.