OM SOLVARME

Hvad er solvarme?

Solfangere omdanner solens energi til varme. Et solvarmeanlæg bygges op af en udendørsdel, som er solfangerne. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler. Herfra går det videre til en indendørs del, som er en varmeveksler. 

Varmeveksleren kan enten kobles direkte på centralvarmen eller kobles med en lagertank, hvor det opvarmede vand fra solfangeren afgiver sin varme til vandet i lagertanken. Det varme vand gemmes i tanken i op til 3-4 dage og tappes efter behov.

Et solvarmeanlæg vil normalt kunne dække omkring 30% af varmeforbruget (rumopvarmningen) og 60% af varmtvandsforbruget i en almindelig bolig. Det er vigtigt at dimensionere anlæggene, så det passer til det konkrete bygnings behov og hvis det er en bolig også til familiens størrelse.

Der findes to hovedtyper solfangere på det danske marked - plansolfanger og rørsolfanger, også kaldet en vakuumsolfanger. Grundlæggende virker de på samme måde, men der er dog enkelte forskelle. 

Man kan derudover opdele de forskellige solvarmeanlæg i tre kategorier, som beskrevet her.

Anlæg til brugsvand

Solvarmeanlæg til brugsvand er typisk mindre solvarmeanlæg bestående af 3-6 m2 solfangere på taget og en varmtvandsbeholder på 200- 300 liter brugsvand. Det er typisk en størrelse anlæg, der egner sig godt til en hustandsstørrelse på 2-4 personer. Anlægget kan dække omkring 60 % af det samlede varmtvandsforbrug om året.

Anlæg til rumopvarmning

Skal solvarmeanlægget anvendes til opvarmning af bygningen, taler vi om solvarmeanlæg på 6 -12 m2. Et anlæg i den størrelse kan dække omkring 30 % af energiforbruget til opvarmning af bygningen. Dækningsgraden vil afhænge af bygningens størrelse og konstruktioner.

Anlæg til brugsvand og rumopvarmning

Solvarmeanlæg der skal dække et behov, der både omfatter varmt vand i hanerne og opvarmning af huset, er typisk på 9 -18 m2 og en varmtvandsbeholder på ca. 300 liter. Afhængig af bygningens størrelse, isoleringsgrad og varmebehov kan det dække omkring 40 % af bygningens samlede energiforbrug. Solvarmeanlægget er dermed ikke stort nok til, at der kan være tale om en egentlig lagerkapacitet i varmvands-beholderen, og man vil derfor fortsat være afhængig af en supplerende varmeforsyning til tidspunkter uden solskin eller hvor varmebehovet er stort som om vinteren.

Placering af solfangere

Ofte anbringes solfangerne på taget af huset, fordi der er god plads og sjældent skygge. Men hensynet til husets udseende spiller også en rolle for placeringen. I mange huse af ældre type er det f.eks. en smukkere løsning at placere solfangerne andre steder end på taget. Man kan også nedsænke solfangere i taget (tagintegreret), så vil en plansolfanger oftest være den fortrukne model.

Solfangere kan placeres overalt, når blot der er skyggefrit. Man får det største udbytte, hvis solfangerene er vendt direkte mod syd, og hældningen er mellem 30 og 60 grader. Hvis underlaget er fladt, kan man hæve solfangerene ved hjælp af et stativ.

Sådan virker det

Princippet er ganske enkelt. Energien fra solen opfanges i de udendørs placerede solfangere, hvori der cirkulerer vand. Solen opvarmer vandet i solfangeren, og det opvarmede vand føres gennem rør ind i en varmtveksler inde i huset, som forsyner enten varmtvandsbeholderen eller radiatorerne. Returvandet ledes tilbage til solfangeren, hvor vandet igen opvarmes. Vandet fra solfangeren cirkulerer altså i et lukket kredsløb og brugsvandet kommer ikke i kontakt med vandet i solfangeren. Det er udelukkende varmen der overdrages fra det ene kredsløb til et andet. For at undgå at vandet i solfangeren fryser til om vinteren, er der tilsat frostvæske.

Hvorfor vælge solfanger

Et solvarmeanlæg er et energivenligt og økonomisk godt supplement til boligens eksisterende energikilde. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et solvarmeanlæg ikke kan erstatte en eksisterende varmekilde, men kan reducere behovet for naturgas, olie, brænde eller el som varmekilde. Hvor meget af dit energiforbrug du kan dække med solfangere, afhænger til dels af dit forbrug og størrelsen på dit solvarmeanlæg.

Vær opmærksom på at solvarme ikke kan stå som eneste varmeforsyningskilde. Afhængig af størrelsen på solvarmeanlægget, anlægstype og hvor stort et forbrug der skal dækkes, kan et solvarmeanlæg normalt dække omkring 30 % af varmeforbruget og 60 % af varmtvandsforbruget i en almindelig bolig. Det skyldes en række faktorer, bl.a. at der hovedsagelig er brug for varme i husene om vinteren, hvor vi også har mindre sol. Solfangere kombineres derfor også ofte med olie-, gas-, brænde- eller træpillekedel. Fordelen ved at kombinere solfangere med en hovedkedel er, at du i sommerperioden, ca. 4-5 måneder om året, kan slukke helt for kedlen, og udelukkende udnytte varmeforsyningen fra solvarmeanlægget.

Levetiden for solvarmeanlæg

Den forventede levetid for et solvarmeanlæg er på 20 år, dog kan varmtvandsbeholderen og hjælpeudstyr som pumper have en kortere levetid, normalt på 10-20 år. Anskaffelse af et solvarme