PRÆSTEGÅRD

PRÆSTEGÅRD

Hvad er en præstegård?

Størstedelen af præsterne bor i embedsboliger, det vil sige, at de bor til leje i præstegården, så længe de besidder deres hverv som præst i det pågældende sogn.

Dermed indeholder en del af præstegårdene også erhvervslokaler i form at præstens kontor, men der er også en del, der har konfirmandlokaler eller lignende i forbindelse med boligen.

Enkelte sogne kan også eje forpagtede boliger.

  

Energibesparelser i præstegården

I præstegården handler energibesparelser i høj grad om efterisolering og om optimering eller udskiftning af varmeanlægget. Der kan naturligvis også opnås energibesparelser gennem ændret adfærd, men her er det et mere privat anliggende, som menighedsrådet ikke har direkte indflydelse på.

Energimærket

Præstegården har et energimærke. Ud over at give bygningen en karakter på en skala fra A – G i forhold til bygningens energimæssige stand, så rummer energimærket også en lang række forslag til energibesparelser. Forslagene er delt på to lister, dels de ”Rentable energibesparelser” og dels ”Energibesparelser ved renovering”.

Listen med ”Rentable energibesparelser” rummer typisk forslag, som kan gennemføres straks og uden større indgreb, som eksempelvis efterisolering af varmerør, udskiftning af cirkulationspumper, udskiftning af termoruder til energiruder, efterfyldning af hulmursisolering mv. Det vil som regel være sund fornuft at udføre disse forslag så hurtigt som muligt.

Listen med ”Rentable energibesparelser” rummer normalt også forslag, som har lange tilbagebetalingstider og som er mere indgribende i bygningen, som f.eks. større efterisoleringsarbejder og udskiftning af vinduer. Udover energibesparelsen vil mange af disse forslag have stor betydning for komforten i huset i form af mindre træk og kuldenedfald, samt varmere gulve. Dette kan være et vægtigt argument for også at gennemføre denne type energibesparelser så snart det er muligt og ikke blot ”gemme dem til senere”.

Renovering af præstegården

Der er næsten tradition for, at præstegården renoveres eller i hvert fald en får en kraftig ”opfriskning”, når der er præsteskifte. I denne forbindelse er det oplagt at tage fat i energimærket igen og se, om der er nogle ”Rentable energibesparelser” eller ”Energibesparelser ved renovering”, som med fordel kunne gennemføres samtidigt. Hvis energibesparelserne tænkes ind på dette tidspunkt, kan de være med til at ”betale” for nogle af investeringerne og dermed få midlerne fra vedligeholdelseskontoen til at række længere.