Solceller Kirke

SOLCELLER I KIRKE

Solceller

Opsætning af solceller accepteres generelt slet ikke på kirken eller på bygninger eller arealer i nærheden af kirken på grund af æstetiske hensyn.
Der er dog en enkelt nyere kirke, nemlig Simon Peters Kirke i Kolding fra år 1979, som i løbet af 2013 har fået installeret solceller på det flade tag. Solcellerne er ikke synlige fra jorden.

Det vil sandsynligvis også være muligt for andre nyere kirker at montere solcelleanlæg på taget, hvis det kan gøres på en måde, hvorpå panelerne ikke er synlige.
Med de nuværende regler for solceller er det imidlertid vanskeligt at få en fornuftig økonomi ud af investeringen.

Placering

Ud over, at placeringen skal være ”usynlig”, så er der andre forhold som skal iagttages. Først og fremmest skal det undersøges, om taget kan bære den ekstra vægt, som panelerne repræsenterer. Dernæst skal det sikres, at der ikke kastes skygge hen over dele af solpanelerne, da dette vil nedsætte produktionen væsentligt.

Tilladelse

Inden opsætning af solceller skal der søges om tilladelse. Der tages kontakt til Stiftet og til kommunen.

Økonomi

Med de nuværende regler for afregning af strøm fra solceller er det afgørende for økonomien, at en meget stor del af den producerede strøm bruges straks i egen installation. Den producerede strøm, som bruges straks, erstatter indkøbt strøm til fuld pris (til ca. 2,10 kr. pr kWh). Den overskydende elproduktion afregnes derimod til markedspris, som pt. er i størrelsesorden 20 – 30 øre pr. kWh.
De fleste kirker har et meget lille elforbrug i dagtimerne i sommerhalvåret, hvor elproduktionen fra solcellerne er størst. Der vil derfor typisk være et meget lavt egetforbrug, hvilket betyder, at hovedparten af den producerede strøm skal afregnes til den lave pris.

Egetforbruget bør være over 50 %, hvis der skal opnås en fornuftig økonomi med en tilbage–betalingstid på under 15 år.


Læs mere:

Energistyrelsen om solceller: http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller