Solceller Præstegård

SOLCELLER I PRÆSTEGÅRD

Solceller

Det kan være vanskeligt at opnå tilladelse til opsætning af solceller på mange præstegårde. Et stort antal præstegårde er udpeget som bevaringsværdige eller ligger i umiddelbar nærhed af kirken, måske omfattet af en exner-fredning eller endog en bygningsfredning. Der kan også være andre præstegårde, hvor det ikke er ønskeligt med solceller på taget af æstetiske årsager.
På nogle af de nyere præsteboliger kan der lettere findes egnede placeringer til solcelleanlæg.
Med de nuværende regler for solceller er det imidlertid vanskeligt at få en fornuftig økonomi ud af investeringen.

Placering

Ud over de æstetiske hensyn, så er der andre forhold som skal iagttages. Først og fremmest skal det undersøges, om taget kan bære den ekstra vægt, som panelerne repræsenterer. Dernæst skal det sikres, at der ikke kastes skygge hen over dele af solpanelerne, da dette vil nedsætte produktionen væsentligt.

Tilladelse

Inden opsætning af solceller skal der søges om tilladelse. Der tages kontakt til Stiftet og til kommunen.

Økonomi

Med de nuværende regler for afregning af strøm fra solceller er det afgørende for økonomien, at en meget stor del af den producerede strøm bruges straks i egen installation. Den producerede strøm, som bruges straks erstatter indkøbt strøm til fuld pris (til ca. 2,10 kr. pr kWh). Den overskydende elproduktion afregnes derimod til markedspris, som pt. er i størrelsesorden 20 – 30 øre pr. kWh.

Egetforbruget bør være over 50 %, hvis der skal opnås en fornuftig økonomi med en tilbagebetalingstid på under 15 år. Ved installering af små solcelleanlæg kan der nemmere opnås et højt egetforbrug.

Enkelte præstegårde har fået etableret solcelleanlæg efter den nye ordning med en fornuftig økonomi.

Solceller

Er solceller ønskeligt her ud fra arkitektoniske hensyn?

  


Læs mere:

Energistyrelsen om solceller: http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller