OM SOLCELLER

Hvad er solceller?

Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres der i et vist omfang også strøm, når det er overskyet. Solceller producerer jævnstrøm, hvis styrke afhænger af solcellemodulets størrelse og den intensitet som sollyset har.

Almindelige solceller kan omdanne 9-15% af sollysets energi til el, mens de nyeste og bedste typer kan udnytte op til 20% af den indstrålede energi.

Solceller kan grundlæggende deles op i tre typer (mono- og polykrystalinske samt tyndfilmssolceller), som alle er basseret på silicium. Derudover findes der enkelte typer baseret på kobber. Silicumtyperne er de mest almindelige typer solceller.

Nettilsluttet solcelleanlæg indgår i boligens energisystem, der er tilsluttet det offentlige el-net. Den strøm, der kommer fra solceller, er jævnstrøm. For at strømmen kan bruges i stikkontakten skal den omdannes til vekselstrøm. Det sker ved hjælp af en net-inverter, der placeres inde i huset i nærheden af el-måleren. Fra net-inverteren løber strømmen ud i husets stikkontakter blandet med strøm fra el-selskabet.

Placering af solceller

Solceller er følsomme overfor skygger og bør som udgangspunkt placeres, så der ikke er nogen skygger, der rammer dem i løbet af dagen. Solcellepaneler er serieforbundne, det betyder i praksis, at selv en skygge på et lille areal, kan reducere ydelsen på en større del af solcelleanlægget. Det er derfor vigtigt at vurdere placeringen af solcellerne i forhold til skyggegivere, i form af træer, nabobygninger, kviste, skorstene og lignende.

Solceller kræver plads og fylder afhængig af typen typisk mellem 6-15 m2 pr. kWp, hvilket eksempelvis betyder, at et 3 kWp solcelleanlæg kræver omkring 20-45 m2.

Placering af solceller på taget

Tagfladen er ofte god, da den på forhånd giver en skrå og skyggefri anlægsflade med nem adgang til husets installationer. Store regulære flader uden forstyrrende elementer er generelt at foretrække, både af hensyn til æstetik og ensartet belysning. Ved mindre anlæg kan der ofte opnås et fint visuelt samspil mellem et eller to solcellemoduler omkring et vindueselement eller en kvist.

Placering af solceller på stativ

Er det ikke mulighed for at placere solcellepanelerne på taget, kan de måske i stedet placeres på et stativ på gavlen eller sættes på stativer på jorden. Placeres solcellerne på jorden, bør de dog hæves en halv meter over jorden, for at undgå den værste sne og sikre ventilation af solcellerne.

Integreret solcelleanlæg

Solceller kan også integreres i selve bygningen. Det kan især overvejes ved nybyggeri eller ved større renoveringer, som eksempelvis udskiftning af taget. Hele eller dele af tagfladen kan opbygges af solcellemoduler og dermed erstatte de materialer, der ellers skulle være anvendt.

Ved integration af solcellemoduler i bygningen, skal man være opmærksom på ventilation omkring solcellerne. Manglende ventilation omkring solcellerne giver en øget drifts-temperatur og reducerer solcellernes ydelse.

Det er også vigtigt at tjekke, om der evt. skulle være noget i lokalplanen, der strider mod opsætning af solceller eller om selve bygningen er fredet.

Økonomien i solceller

Køb af solceller er en langsigtet investering, hvor man i princippet køber hele eller dele af elforbruget for de næste mange år på en gang. Hvorvidt investering i solceller er en god ide - økonomisk set - handler grundlæggende om, hvad man sparer ved selv at producere hele eller dele af elforbruget i forhold til at skulle købe el som man plejer.

Efter den 20. november 2012, har placeringen af solcelleanlæg stor betydning for, god økonomi der er i et solcelleanlæg. I dag er der timeafregning på solcellerne, det vil sige at det gælder om at benytte størstedelen af den strøm, som solcellerne producer, i samme time som den bliver produceret.

Da elforbruget i præsteboliger ofte ikke er så højt på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 gælder det om at få mest ud af solcellerne om morgenen og om eftermiddagen. Det gør man bedst ved at orientere solcellerne mod øst og vest frem for mod syd, som man hidtidig har gjort.
Er der tale om en sognegård med kontor, kan en orientering af solcellerne mod syd til gengæld være en rigtig god ide.