Solvarme Sognehus / Graverfacilitet

SOLVARME I SOGNEHUS / GRAVERFACILITET

Solvarme

Solvarmeanlæg producerer primært varmt brugsvand. Nogle anlæg kan også være tilkoblet centralvarmen og bidrage med gulvvarme i sommerhalvåret.
Solvarme anses ikke som aktuelt til sognegårde, kirkegårdskontorer og graverfaciliteter, da forbruget af varmt vand normalt er ret begrænset. Det er endvidere kun få af disse bygninger, som har gulvvarme og i givet fald typisk med et lavt forbrug.
Endelig vil opsætning af solfangere ikke blive accepteret på bygninger i nærheden af kirken på grund af æstetiske hensyn.

Tilladelse

Opsætning af solfanger vil normalt kræve tilladelse.
Der tages kontakt til Stiftet og til kommunen.

Økonomi

Et komplet solvarmeanlæg koster typisk 35.000 – 65.000 kr. i etablering. Da solvarmeanlægget ikke kan bidrage nævneværdigt til opvarmning af lokalerne, men hovedsageligt producerer varmt brugsvand, kræver det, at der er et relativt stort vandforbrug (i størrelses–ordenen 50 m3 varmt vand årligt), for at der kan skabes en fornuftig økonomi.


Læs mere:

Energistyrelsen om solceller: http://sparenergi.dk/forbruger/el/solceller

Love og regler: http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Sider/Love-og-regler.aspx