OM TRÆPILLEFYR

Hvad er en træpillekedel?

Der findes i dag mange forskellige typer træpillekedler på det danske marked, men overordnet kan man skelne mellem kompaktanlæg og så kedler med en løs stoker. I kompaktanlægget er kedel, lagermagasin og stoker bygget sammen og fås i dag med automatisk påfyldning af træpiller, det renser sig selv og starter og slukker også automatisk.

Har du derimod en velegnet kedel til træpiller, kan du også installere en løs stoker på kedlen, som er lille og kompakt som en oliekedel. Løsningen med en løs stoker er den billigste løsning, især ved brug af en eksisterende kedel og ved gør-det-selv-bygning af lagermagasin til træpiller. Kompaktanlæggene er derimod dyrere, men er normalt også mere effektive og kræver, afhængig af anlægget, kun lidt eller næsten intet arbejde med påfyldning af piller og rensning og tømning af aske.

Hvorfor en træpillekedel?

Fyring med træpiller er både en billig og miljøvenlig måde at opvarme boligen/bygningen på, og behøver ikke at kræve meget mere arbejde end ved en oliekedel. Men selvom fyring med træ er CO2 neutralt, er det samtidigt også kilde til udledning af sundhedsskadelige stoffer i form af partikler og tjærestoffer. Det er derfor vigtigt at vælge et anlæg, som har en god og effektiv forbrænding og altid fyre med rent og tørt brændsel.

Moderne træpillekedler er i dag automatiserede med hensyn til regulering, optænding og er endog selvrensende. Selv påfyldning af piller kan automatiseres, og de nye kedler har en så høj virkningsgrad, at intervallerne mellem asketømningen er stor.

Overvejelser inden anskaffelse af træpillekedel

Overvejer du at anskaffe en træpillekedel, så tænk på placeringen af kedlen og opbevaring af træpiller. Ved etableringen skal der tages højde for, at håndteringen af pillerne skal være så nem som muligt, og at træpillerne opbevares tørt og rent. Bliver træpillerne fugtige, kan de i værste fald stoppe fødeanordningen til kedlen. Herudover vil urenheder i form af støv, sand eller lignende fra omgivelserne kunne give uren forbrænding.

Bor du tæt på andre mennesker, er det en god ide at sikre sig, at naboerne ikke bliver generet af røggener fra skorstenen. Kommunen har ret til at gribe ind efter Brændeovnsbekendtgørelsen, hvis din fyring er til gene for omgivelserne. Det kan også ske, hvis dit anlæg forurener for meget.

Der er også mere arbejde forbundet til vedligeholdelse og påfyldning af brændsel, og det kræver også mere plads til opbevaring af brændsel, end hvis du eksempelvis vælger en varmepumpe.