Sitemap
  • Grøn Kirke > 
  • Nyhed
  •  > 12. juni: Inspirationsseminar om Verdensmålene og vedvarende energiløsninger for kirker.
  addthis-area

   

  12. juni: Inspirationsseminar om Verdensmålene og vedvarende energiløsninger for kirker.

  Kategori: Grøn Kirke

  Hvad er FNs Verdensmål og hvad har de med kirker og grøn omstilling at gøre? Hvordan kan kirker samarbejde med kommunen og omstille sig til vedvarende energi? Få svar fra bl.a. professor Steen Hildebrandt, biskop Peter Fischer-Møller og energivejleder Carsten Vejborg, når Grøn Kirke inviterer til inspirationsseminar d. 12. juni kl. 13-16 i Odense.

  Verdensmålene
  Verdens lande, herunder Danmark, har skrevet under på FNs verdensmål, som er mål for en bæredygtig udvikling i hele verden. Men hvad går de 17 verdensmål mere præcist ud på, og hvilke konsekvenser får de for arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling? Og hvad skal der til for at målene kan opfyldes? Dette vil seminaret bl.a. udfolde.

  Samarbejde mellem kirker og kommune
  Opgaven med at opfylde verdensmålene påhviler alle – både nationalt, kommunalt og individuelt. Kirkerne bør derfor også være med, og det har vist sig, at kirker sommetider med fordel kan indgå i et samarbejde med den lokale kommune. I Svendborg kommune, som er klimakommune, samarbejder kirkerne og kommunen om energirenovering af kirkens bygninger. Det er et eksempel på, hvordan kirker og kommune arbejder sammen om en nødvendig omstilling.

  Optimale energiløsninger
  Energibesparelser er et af de områder, Grøn Kirke arbejder med. Det kan være svært at vide, hvilke vedvarende energiløsninger, der er optimale for kirker og tilhørende bygninger. Men inspirationsdagen, der bygger på indsigter fra et projekt støttet af EU's Erasmus Plus program, lancerer på denne dag et inspirationsmateriale om vedvarende energiløsninger, til brug for kirker i hele landet.

  Dagen er målrettet menighedsrådsmedlemmer og kirkens ansatte - præster, gravere, kirketjenere m.fl. og alle andre med interesse for bæredygtig omstilling.

  PROGRAM
  12.30    Ankomst m. kaffe og lidt sødt

  13.00    Velkomst v. provst Keld Balmer Hansen, formand for Grøn Kirke

  13.15    Verdensmålene og bæredygtig udvikling. Oplæg v. Steen Hildebrandt, adj. Professor ved CBS.

  Hvad er verdensmålene og hvad har de med bæredygtighed og grøn omstilling at gøre? Hvad skal der til for at de opfyldes – og hvordan kan civilsamfundet bære med?

  13.50    Kirkerne og verdensmålene v. Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift

  Hvordan er kirker med til en bæredygtig omstilling – og har de en rolle at spille i opfyldelsen af FNs verdensmål?

  14.15    Pause

  14.45    Parternskab mellem kirker og kommune v. Charlotte Vesterlund McAinsh. Klima- og energikoordinator for Svendborg Kommune, Per Aas Christensen, Provst i Svendborg, og Carsten Vejborg, Leder af EnergiTjenesten Jylland-Fyn

  Svendborg kommune er klimakommune og her samarbejder kirkerne og kommunen om energirenovering af kirkens bygninger. Hvordan har de gjort det og hvad kommer der ud af et sådant samarbejde?

  15.15    Vedvarende energiløsninger for kirkebygninger v. Carsten Vejborg, Leder af EnergiTjenesten Jylland-Fyn

  Hvad skal kirker, der gerne vil omlægge til vedvarende energi, vide for at træffe de rigtige beslutninger omkring varmekilder i kirke, sognegårde, præstegårde og andre af kirkernes bygninger? Få en introduktion til et nyt materiale, der hjælper dig på vej.

  16.00    Farvel og tak for i dag v. Hanna Smidt, Grøn Kirke koordinator


  PRAKTISK
  Sted: Skt. Hans Kirke (menighedshuset), Nørregade 42, 5000 Odense C
  Tid: 12.30-16.00
  Pris: Dagen er gratis, men tilmelder du dig og udebliver uden at melde afbud senest 5. juni, opkræves et 'no-show-gebyr' på kr. 300.
  Tilmelding: Max 60 deltagere. Først til mølle. Tilmelding til gronkirke(at)gronkirke.dk senest d. 5. juni 2017.
  Arrangør: Grøn Kirke. Seminaret er støttet af EU's Erasmus Plus program

  Om Grøn Kirke
  Grøn Kirke er et arbejdsområde i Danske Kirkers Råd. Danske Kirkers Råd er Danmarks bredeste kirkelige netværk. Siden 2009 har kirker og kirkelige organisationer kunne registrere sig som Grøn Kirke/Grøn Kirkelig Organisation ved at gennemgå en tjekliste med 48 punkter inden for 6 kategorier. Der er p.t. 174 grønne kirker registrerede i Danmark. Læs mere på www.gronkirke.dk