Sct. Pauls Kirke i Aarhus er ny grøn kirke

Fotos af Caroline Abild Jessen

Sct. Pauls Kirke er placeret i hjertet af Aarhus i bydelen Frederiksbjerg. Mange vil nok kunne kende kirkens facade med dens placering for enden af en af byens store forretningsgader, M. P. Bruunsgade. Kirkens tårne og indgang vender mod midtbyen og hilser på den måde folk, der ankommer til stationen, velkomne. Men faktisk vender kirken "forkert", så at sige, fordi alteret vender mod syd og ikke mod øst, som ellers er det sædvanlige. Da erhvervsmanden og politikeren Mads Pagh Bruun forærede grunden til kirkebyggeri, var det nemlig efter sigende på den betingelse, at kirkens ”ansigt” skulle vende ind mod byen. Nu er kirken med den centrale placering blevet en del af netværket af grønne kirker.

I Sct. Pauls Kirke har man nedsat et grøn udvalg bestående af menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirken, som samarbejder om at implementere grønne tiltag. På længere sigt er forhåbningen også at få brugere af kirken med i udvalget.

Marcus Juhl, som er kirkens Grøn Kirke-kontaktperson, fortæller: "I Sct. Pauls Kirke vil vi som Grøn Kirke fortsætte vores nuværende arbejde og fokus på den grønne omstilling og forvalte Gud skaberværk med omhu. Vi synes, at Grøn Kirke-organisationens materiale er et godt hjælperedskab til at fortsætte og udvide dette arbejde. Samtidig mener vi, at tjeklisten er en god måde at forpligte hinanden i kirken på at tage et grønt ansvar på sig". 

Som bykirke er det oplagt, at Sct. Pauls Kirke udnytter nogle af de muligheder, der er i en stor by som Aarhus. Derfor bruger kirken da også oftest cykel, bus, tog og samkørsel, og Sct. Pauls Kirke har også anskaffet en tjenestecykel til lokal transport for kirkens ansatte og frivillige. Af andre grønne tiltag kan det nævnes, at kirken inkluderer skaberværket, klima, miljø, natur og retfærdighed i gudstjenestens liturgi og undervisning, begrænser brugen af kemikalier, har fået foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirken og følger dens anvisninger så vidt muligt, samt at Sct. Pauls Kirke prøver at reparere sine ting og afleverer, hvad de ikke kan bruge, til genbrug.

Du kan læse mere om Sct. Pauls Kirke på kirken hjemmeside: https://www.sctpauls.dk/ 

Vi synes, at Grøn Kirke-organisationens materiale er et godt hjælperedskab til at fortsætte og udvide dette arbejde. Samtidig mener vi, at tjeklisten er en god måde at forpligte hinanden i kirken på at tage et grønt ansvar på sig
Marcus Juhl, Grøn Kirke-kontaktperson i Sct. Pauls Kirke

print
Tagget , , , ,