Dag: 2. oktober 2013

Aalborg Stift indgår treårigt samarbejde med Grøn Kirke

“Vi håber at mindst 30 kirker er grønne i Aalborg Stift om tre år,” udtaler stiftsrådsformand Einar Haugaard Thomsen til P4. Stiftet har indgået et treårigt samarbejde med Grøn Kirke […]

Læs mere
Mickey Gjerris

”…Også de elsker livets sødme”

Frans af Assisi er kendt for at have prædiket for fuglene, talt med ulvene og haft en forståelse for, at mennesket lever i fællesskab med hele skabningen, ikke kun andre […]

Læs mere