Dag: 20. november 2014

Skarø Kirke

​”Det har været en god proces at blive grøn kirke”, siger sognepræst Tamira Mariann JørgensenVi har gennemgået tjeklisten og blev meget inspirerede og stolte af at vi opfylder kravene. Vi arbejder videre med punkterne og vil gerne opfylde endnu flere af dem.”Skarø Kirke kan krydse 29 af tjeklistens 48 punkter af.Kontaktperson: Tamira Mariann JørgensenLæs mere […]

Læs mere

Ommel Kirke

I Langeland-Ærø provsti har de igennem længere tid arbejdet med bestræbelserne på at blive Grøn Kirke.De har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med sagen.Arbejdsgruppen består af  lokale frivillige, medlemmer fra det nyvalgte menighedsråd, repræsentanter for praktiske medarbejdere såsom kirkesangere og gravere og præst Agnes Haugaard.Kontaktperson Ingolf Andersen fortæller :”Vi har fået indført, at der ved […]

Læs mere