Dag: 18. august 2015

Inspirationsmateriale til Skabelsestiden

Der er en tid for det hele – også en tid for at sætte fokus på Guds skaberværk og på Gud som skaber. Skabelsestiden hedder det og ligger fra 1. september til 4. oktober. Grøn Kirke har udviklet et inspirationsmateriale til at markere perioden. Der er mange måder man kan markere Skabelsestiden. Nogle kirker bruger […]

Læs mere

Muslimsk erklæring kalder til klimahandling

En række islamiske ledere fra mange forskellige lande sendte 18. august et stærkt klimabudskab til deres trosfæller. Det sker i en muslimsk klimaerklæring. Erklæringen indeholder et væld af anbefalinger.De muslimske ledere opfordrer til at stoppe brugen af fossile brændstoffer, og det kan få betydning, da flere af de store olieproducerende lande er muslimske, mener klimarådgiver […]

Læs mere