Æbletræer til Myanmar gennem Folkekirkens Nødhjælp

En 'træplantningspakke’ til Myanmar koster 500 kr

Baggrund
Myanmar - det tidligere Burma – hører til de lande, som er mest sårbare overfor de tiltagende klimaforandringer. Følgerne mærkes allerede i form af ekstrem tørke i dele af landet, mens voldsom og uforudsigelig regn i andre dele af Myanmar skyller træer, bjergskråninger og veje væk, og gør det vanskeligt at dyrke jorden.
For at imødegå klimaforandringerne – og konsekvenserne af den traditionelle afbrænding af jord og skov – står Baptistkirken i Myanmar for et projekt med plantning af nye træer. Samtidig får de sårbare familier og samfund oplysning og støtte gennem de lokale baptistkirker.
Æbletræer og æblehøst har i generationer været en del af livsgrundlaget i Chinprovinsen. Men også her er de gamle æbletræer truet af klimaforandringerne og der må plantes nye æbletræer, som kan give fornyet livsgrundlag for mange familier.

Sådan støtter du

For at støtte træplantning i Myanmar via Folkekirkens Nødhjælp, indbetales 500 kr (eller gerne mere) på:
Reg. 4183 konto/giro 6052800.
Mrk: Plant håb 500622

Kontaktperson: Birthe Juel Christensen bjc(a)dca.dk

Hvor finder træplantningen sted?
Træplantningen vil finde sted i landsbyer Myanmars tørre zone samt i Chin provinsen.

Hvem ejer den pågældende jord?
Størstedelen af træerne plantes på fælles jord med let adgang, også for de sårbare familier. Nogle af træerne bliver plantet direkte ved kirkerne, og står som et konkret tegn på håb.

Hvem vil stå for plantningen?
Myanmar Baptist Convention’s afdeling for Diakoni og Udvikling står for træplantningen som lokalt vil finde sted i samarbejde med den stedslige baptistkirke, myndigheder og lokalsamfund.
Hvem vil sørge for træerne de første år?

Valg af træsorter og selve træplantningen sker efter lokale forhold og under vejledning. Ansvaret for tilsyn og pleje vil være lokalt forankret.

Hvad koster det at plante træer?

Træerne købes så vidt muligt lokalt for at holde prisen nede på transport.

En træplantning af æbletræer eller andre relevante træer omfatter også undervisning og opfølgning.