Allerslev Kirke

Arbejdet med at fokusere på miljøvenlige og økologiske forbedringer på Sognets ejendomme og kirkegårde (inkl. udfordringerne med tjeklisten for Grøn Kirke) er resultatet af samarbejde mellem graveren, kirkeværgen og menighedsrådets formand.

Menighedsrådet for Allerslev Sogn valgte at sætte fart i processen med at blive grøn kirke i forbindelse med – og som en opfølgning, at Lejre Kommune er blevet en af landets første erklærede grønne kommuner.Menighedsrådet har på rådsmødet den 7. juni godkendt, at Allerslev Kirke nu må tilsluttes netværket af grønne kirker i Danmark, idet Menighedsrådet kan meddele, at Allerslev Sogn opfylder betingelserne som Grøn Kirke.

Allerslev Sogn er et mindre landsogn, her er pt. 1.014 folkekirkemedlemmer, og menighedsrådet består af seks lægfolk og sognepræsten. Vi deler organist og kirkesanger med nabosognet Osted (dobbeltpastorat). Allerslev Sogn har en graver med 12 års anciennitet, hertil kommer en yngre gravermedhjælper. Endvidere er menighedsrådet velsignet med en erfaren, kvalificeret kirkeværge. Alligevel er det lykkes at finde tid til flere gode drøftelser om projekt Grøn Kirke – også som en selvfølgelig linje i vores personalepleje, og menighedsrådet er opmærksom på relevante efteruddannelsesmuligheder for personalet.

Kontaktperson:Kurt Bierbum

Læs mere om kirken her

August 2012

Allerslev Kirke
print
Tagget ,