Bæredygtighed på kirkegårde

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig er sat på dagsordenen, når Herlufsholm Kirkegård indbyder til en kursusdag d. 17 september 2019 om bæredygtighed rettet mod kirkegårde.

Med kurset ønskes der muligheden for oprette en ERFA-gruppe blandt kirkegårdsfolk, som sammen skal inspirere, udvikle og tage ansvar for at deres kirkegårdes udvikling sker med øje for bæredygtighed og miljøpåvirkning. Denne ERFA-gruppe, skal tage sit udspring af denne kursusdag.

Erhvervsakademi Aarhus har på opfordring formet et endagskursus i bæredygtighed på kirkegårde, hvor typiske kirkegårdsmiljøproblematikker er udgangspunktet.

Kurset vil finde sted: Tirsdag d. 17 sep. 2019. i Holsted sognegård. Målet er at alle deltagere skal have noget håndgribeligt med sig fra dagen som direkte kan omsættes til praksis på egen kirkegård. Alt sammen inden for et økonomisk realistisk felt. En spændende mulighed for at arbejde med på en grønnere fremtid for vores jord - også når man er på job. 

Find hele invitationen og programmet for dagen her

print
Tagget , , ,